Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag   9.00 uur & 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag   9.00 uur & 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Welkom bij de Gerardus Majella parochie

In de Heilige Gerardus Majella parochie staat Jezus centraal. Daarom vieren we dagelijks Heilige Mis. Wij willen leven als een gemeenschap van kinderen van God, verenigd door de Heilige Geest, een familie binnen de grote familie van de wereldkerk. Ze is vernoemd naar een Italiaanse kloosterling die in de achttiende eeuw leefde.

De broeders van Sint Jan en de hele parochiegemeenschap heten u van harte welkom!

woensdag 30 november 2016 00:00

De Nieuwe Sitio is uit. Het thema van deze Sitio is 'De Heilige Familie'.
U leest hem hier.

maandag 28 november 2016 00:00

Zaterdag 10 december vindt een dag retraite plaats. Het thema van deze dag is: 'Schep moed en uw hart zij sterk, ja, vertrouw vast op de Heer'.
De retraite begint om 7.30 uur met het ochtendgebed en zal ’s avonds om 19 uur worden afgerond. Broeder Kornelius Maria (uit Den Haag) zal de retraite geven. Het volledige programma vindt u op de website en is vanaf volgende week ook in de Sitio te lezen.
Graag aanmelden via het secretariaat. Lees hier meer.

maandag 28 november 2016 00:00

De Adventsactie is weer van start gegaan. Onze parochie wil in de komende adventstijd geld inzamelen voor het consultatiebureau van de Stichting kinderhulp Togo, waar de vrouw van diaken Jouke Schat werkzaam is. De offerkist staat achterin de kerk of u kunt uw gift overmaken op nummer NL93 INGB 0003 767 475 Gerardus Majella Missie en Ontwikkeling, Adventsactie. Lees hier meer.

vrijdag 25 november 2016 00:00

Maandag 12 december vindt een gebedsavond, een meditatief concert, plaats. De avond wordt muzikaal begeleid door Joost Raymakers, Cecilia Raymakers-Lee en Thomasz Pluza en er wordt onder meer Bach, Vivaldi en Händel gespeeld. Er is ook ruimte voor stilte, bijbel en gebed. Om 20 uur in de Gerardus Majellakerk. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd die voor de Adventsactie zal zijn. Lees hier meer.

zaterdag 12 november 2016 00:00

De advent komt er weer aan; we gaan ons voorbereiden op de komt van Jezus Christus. Daarom zal er in de advent 3x nachtelijke aanbidding zijn in de Ludgeruskapel, Bonifatiusstraat, Utrecht.
2/ 3 dec
9/10 dec
16/17 december.
De nachtaanbidding begint om 21.00 u en gaat door tot 6.00 u in de ochtend. Bidt u mee, heel speciaal ook voor de katholieke kerk in Utrecht?
Misschien kunt u 1,2 of alle 3 de nachten....
Van te voren opgeven is noodzakelijk vanwege de veiligheid in de nacht. We werken met een rooster. Klik hier voor meer informatie.

Overweegt u katholiek te worden? Dan bent u van harte uitgenodigd voor een voorbereidende bijeenkomst op zondag 4 december 13.15 uur. We gaan gezamenlijk kijken naar het voorbereidingstraject op deze sacramenten. Klik hier voor meer informatie.

4 oktober, 19.00, Het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532CP, Utrecht.

De jaarcursus biedt een tweejarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie, schrijven en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Hieronder vindt u alle informatie over inhoud en timing.

U bevindt zich hier: Home H. Gerardus Majella parochie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM