Bezoekgroep

De Bezoekgroep ‘Gerardus Majella’ valt onder verantwoordelijkheid van de Parochiële Caritas Instelling, maar is een zelfstandig functionerende werkgroep.

De doelstelling van de Bezoekgroep Gerardus Majella is namens de Parochiegemeenschap zieke en aan-huis-gebonden parochianen te bezoeken, medeleven te tonen en waar nodig hulp te bieden.

De band met de parochie wordt in het bijzonder tot uidrukking gebracht rond de Triduümdagen, t.w. Palmzondag, Sacramentsdag en het Feest van onze Parochiepatroon de H. Gerardus Majella, alsmede met Pasen en Kerstmis.

Contactpersoon: Mevr. A. Raymakers-Nefkens Tel. 030-656 12 36

Comment

Be the first to comment
U bevindt zich hier: Home H. Gerardus Majella parochie Diaconie Bezoekgroep
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM