Doopsel

doopselDoor het Sacrament van het Doopsel wordt een mens opgenomen in de gemeenschap van de Kerk als kind van God. Het sacrament geeft de  genade van de goddelijke deugden, die het voor de mens, en ook voor een klein kind mogelijk maken, als waar te aanvaarden wat God over zichzelf heeft geopenbaard en daarnaar te handelen uit eigen vrije wil. Voor wie het sacrament op latere leeftijd ontvangt brengt het ook de vergeving van alle eerder begane fouten mee.
In het H. Doopsel stort God de oneindige genadegaven die Jezus door zijn lijden, kruis en verrijzenis voor de mensheid heeft verworven, over de dopeling uit . 
Ouders die hun kinderen willen laten dopen om hen zo vroeg mogelijk in deze genadegaven te laten delen en volwassenen, die zelf tot deze stap besluiten, kunnen contact opnemen met de pastorie.  

Comment

Be the first to comment
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM