Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zo 8.15 uur 10.00 uur 12.00 uur
  14.30 uur (Engels) 16.00 uur
(indien alles volgeboekt 19.00 uur)
Ma     19.00 uur
Di     19.00 uur
Wo   9.00 uur 19.00 uur
Do     19.00 uur
Vr   9.00 uur 19.00 uur
Za (vooravond) 19.00 uur

Jaarcursus Filosofie - Wat bedoelen we met de termen "Man" en "Vrouw"?

Jaarcursus Filosofie - Wat bedoelen we met de termen "Man" en "Vrouw"?

Van 21 april 2020 19:00
tot 21 april 2020 21:00
Activiteit downloaden

Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht

Labels: vorming

Deze cursus bestaat uit het samen lezen en bestuderen van filosofische teksten, onder begeleiding van de docent, en door samen in discussie te gaan. Verscheidenheid en eenheid zijn sinds de Oudheid een filosofisch onderwerp geweest. Vandaag komt dit onderwerp steeds meer op de voorgrond in de ‘gendertheorie’. Kan het feit dat de menselijke natuur een vaststaand gegeven is samengaan met de vrijheid van een vrije individuele persoon? We zullen in deze cursus leren hoe we filosofische kernbegrippen kunnen toepassen bij het werkelijk begrijpen van hoe en waarom de mens bestaat en leeft.

Tijd: 19.00-21.00
Data: 28 jan., 18 feb., 10, 31 mrt., 28 apr, 19 mei, 9 jun.
Docent: Br. John Mary Jesus
Kosten: vrije bijdrage

Jaarcursus 2020
De jaarcursus is een kans om samen na te denken over hele nuttige thema's, onderwerpen uit het leven. Een kans om samen veel dingen te gaan leren. Ik zie in de afgelopen 15 jaar dat ik hier met mensen bezig ben geweest, dat als mensen samen nadenken over betekenisvolle onderwerpen, worden mensen gelukkiger, ervaren ze meer vrijheid en levenskracht en hoop voor de toekomst. Volgens mij is dit omdat ze door samen na te denken en over levensonderwerpen te leren, nog meer ervaren dat ze naar waarheid kunnen zoeken. Dat levert spannende kansen op!

We hebben zoals altijd geprobeerd een aanbod te creëren met de jaarcursus dat vooral een kans biedt om samen na te denken en te leren... een wekelijkse dinsdagavond... 2 uren in de week toegewijd aan het nadenken over het leven. Mens zijn, geloven, en Jezus leren kennen... Mocht je alleen één onderdeel kunnen volgen is dat ook mogelijk. De eerste avonden van elk onderdeel kunnen gebruikt worden als proefavond.

2020-04-21 19:00:00
2020-04-21 21:00:00
U bevindt zich hier: Home Actueel Activiteitenkalender Jaarcursus Filosofie - Wat bedoelen we met de termen "Man" en "Vrouw"?
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM