Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zo 8.15 uur 10.00 uur 12.00 uur
  14.30 uur (Engels) 16.00 uur
(indien alles volgeboekt 19.00 uur)
Ma     19.00 uur
Di     19.00 uur
Wo   9.00 uur 19.00 uur
Do     19.00 uur
Vr   9.00 uur 19.00 uur
Za (vooravond) 19.00 uur

Nieuws | Mededelingen

- Omdat we met niet meer dan 30 mensen in de kerk mogen zitten worden er nu in de weekends een aantal extra H. Missen gevierd. Op zaterdag om 16.30 en 19.00 uur en op zondag om 08.15, 10.00, 12.00, 14.30, 16.00 en 19.00 uur. Iedereen heeft dus de mogelijkheid om naar de H. Mis te komen.
U moet zich nog steeds blijven inschrijven voor alle H. Missen. Juist nu er niet meer dan 30 mensen in de kerk mogen zitten. Als u geen internet heeft; via het secretariaat, bedankt voor de medewerking!!
- U wordt dringend verzocht om ook in de kerk een mondkapje te dragen; in ieder geval wanneer u in beweging bent. Als u zit of knielt mag u het mondkapje afzetten.
- Na de H. Mis is er een collecte voor de studentenparochie.
- Op 25 november is het weer “Red Wednesday”. Ook onze kerk zal dan rood aangelicht worden, om aandacht te vragen voor de vrijheid van godsdienst in het algemeen en voor de vervolging van Christenen in het bijzonder.
- Sinds 31 oktober, de laatste dag van de Mariamaand wordt dagelijks het rozenhoedje in onze parochie gebeden, en wel iedere avond om 21.00 uur online, via facebook. We zoeken nog mensen die af en toe een keer ‘voorbidder’ willen zijn. Daarvoor kunt u zich even aanmelden bij het secretariaat. U kunt ook in de kerk meebidden.
- De gehele maand november kunnen we nog een volle aflaat ‘verdienen’. "De aflaat is de kwijtschelding van tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden; De ‘vereisten’ hiervoor zijn: bezoek aan de begraafplaats, biechten, het ontvangen van de H. Communie en gebed voor de intenties van de paus.
- Op donderdag 3 december zal er weer aanbidding zijn tot 24.00 uur.
- Achter in de kerk ligt een boekje voor de Advent, getiteld ‘De Heer komt’. Er staat voor elke dag een overweging in uit de jonge Kerk, om ons voor te bereiden op de komst van Jezus, onze Heer.
- Alleen na de Missen van 10.00 uur en 12.00 uur: Er is iedere zondag na de Mis van 10.00 uur, tot de Mis van 12.00 uur gelegenheid tot biechten, in de Gerarduskamer.
- Er is geen wekelijkse collecte. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk.
 
Gepubliceerd in GM
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM