Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur 12.00 uur
Maandag 7.30 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.30 uur 19.00 uur
(vooravond)
Mis 7.30 uur niet altijd; informeer bij secretariaat of broeders
Geschreven door  Pastoor Alain-Dominique
in Achtergrond artikelen
Hits 72274

Misintenties, wat zijn dat eigenlijk?


Een speciale barmhartigheid. Het offer van de H. Mis.

Hier willen we wat verduidelijkingen brengen rond de misintenties die iedereen mag opgeven waardoor we ons verenigen met het offer van Christus

1. In de liturgie zeggen we dat we de H. Mis vieren voor het heil van de wereld : hoe dan een H. Mis vieren met een speciale intentie ?
Ja, iedere H. Mis wordt gevierd voor het heil van heel de wereld en ze heeft een universele waarde. Want de H. Mis is het offer van Christus waarmee de gehele Kerk zich verenigt : die van de hemel, de heiligen en die van de aarde, wij allen die nog op weg zijn hier op aarde. En toch heeft iedere priester de mogelijkheid om aan deze algemene intentie een specifieke intentie toe te voegen die hem door mensen werden toevertrouwd. In het Eucharistisch gebed zijn er momenten voorzien voor deze specifieke intenties. Vragen om voor een wel bepaalde intentie een H. Mis op te dragen is mijn intentie voegen in het grote gebed van de Kerk, de H. Eucharistie.


2. Wat verstaat men onder « misintentie » ?
Het is mijn gebedsintentie. Voor een overledene, zoals de meeste intenties in onze parochie. Maar de intentie kan ook zuiver persoonlijk zijn, voor een intentie die mij nauw aan het hart ligt : mijn roeping, mijn gezondheid, mijn studies, mijn werk. Het kan ook een intentie zijn voor anderen : mijn kinderen, voor een vriend in moeilijkheden, voor een zieke, voor een vriend die pas het seminarie of het klooster is ingetrokken, voor verloofden, voor de Paus, voor de eenheid onder de christenen, voor Nederland, voor de vrede in de familie, voor de vrede in het Midden-Oosten, om te leren vergeving schenken,... Ik kan ook een H. Mis laten opdragen uit dank bij gelegenheid van een verjaardag, bij genezing, gebedsverhoring, vrede of vergeving na een moment van oorlog of haat,... Uit discretie hoeft men niet altijd te zeggen welke de intentie is. Men kan dan aan de priester zeggen of schriftelijk melden: « voor een speciale intentie ». Men kan een datum aangeven wanneer we willen dat de H. Mis gevierde wordt. Dan kan men deelnemen aan de H. Mis of er ons in gebed mee verenigen. Het is niet alleen de priester die bidt voor deze specifieke intentie, maar het is de gehele gemeenschap , eigenlijk de gehele Kerk van hemel en aarde die zich verbonden weet iedere keer dat er een speciale intentie is voor een welbepaald lid van de Kerk.

3. Een H. Mis laten opdragen voor een bepaalde intentie is dat "een H. Mis kopen"?
Nee, men kan Gods almacht of barmhartigheid niet kopen. Het offer van Christus heeft geen prijs. De prijs die Christus betaald heeft door zich te offeren is oneindig groot. Men drijft geen handel met het heil. Men offert een aalmoes. Men kan eigenlijk niet spreken van "prijs" maar van "offer" of "stipendium." Het geld dient niet om de H. Mis te betalen maar om de priester, de parochie te helpen leven. Een offer onder de vorm van geld is dan om de priester te steunen in zijn levensonderhoud, het is de gemeenschap, de parochie helpen bij haar onkosten en bij haar missie. Hoe kunnen we preken als er geen geluidsversterking staat in de kerk. Of hoe kunnen we stoken in de kerk of voldoende licht hebben... Maar laten we niet alleen naar de materiele dimensie zien van het offer. Want als we iets offeren, dan offeren we onszelf, het is een deelname aan het koninklijke priesterschap van de gelovigen. Iedere keer dat we iets van onszelf offeren, een pijn, de vrucht van ons werk,... dan zijn we verenigd met het heilsoffer dat Christus brengt.

4. Maar een stipendium geven voor de H. Mis, is dat niet een late uitvinding, bron van schandaal bij onze protestantse broeders ?
Sinds het begin van de Kerk hebben de gelovigen ook materieel willen deelnemen aan de eucharistie. Ze deden het door offers "in natura", zoals brood, wijn, kledij, melk of door geld bestemd om de kosten van de cultus te dekken. Eigenlijk zien we zelfs al in het Oude Testament dat de priesters een deel van de offers aan God gewijd kregen. Er is dus een heel oude traditie die getuigt van het feit dat de priester moet kunnen leven van wat de mensen aan God offeren.

5. Concreet
U kunt uw gebedsintenties bezorgen aan de pastoor of de vicarissen of aan het secretariaat of per email. Of eigenhandig of per brief. Dat kan voor een H. Mis zijn of voor 9 missen of voor 30 missen... Een materiele zorg moet u nooit verhinderen om voor een welbepaalde intentie een H. Mis aan te vragen.
De richtlijn voor het stipendium voor een H. Mis is 12 Euro. Desgewenst kunt u het stipendium met vermelding "Misintentie" overmaken op rekening nr.ABN-AMRO 45 64 26 507 tnv Kerkbestuur Par. H. Gerardus Majella, Utrecht.

U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen Achtergrond artikelen Misintenties, wat zijn dat eigenlijk?
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM