Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur 12.00 uur
Maandag 7.30 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.30 uur 19.00 uur
(vooravond)
Mis 7.30 uur niet altijd; informeer bij secretariaat of broeders
Geschreven door  J.A.Raymakers
in Achtergrond artikelen
Hits 68119

Geschiedenis Parochie H. Gerardus Majella

Geschiedenis

De parochie van St. Gerardus Majella is in 1930 gesticht binnen het gebied van de parochie van de H. Antonius aan de Kanaalstraat. Het gebied van de kerk en het Majellapark, ten noorden van de Vleutenseweg was toen nog vrijwel onbebouwd. J. Reuling (1915-1960), die sinds 1917 kapelaan in de St. Antoniusparochie was, werd benoemd tot bouwpastoor.  In 1934 kon met de bouw van de kerk begonnen worden.

Op 3 september 1935 werd de kerk officieel in gebruik genomen en zij werd op 30 juni 1936 door de aartsbisschop Mgr. J. De Jong geconsacreerd. Pastoor Reuling werd in 1948 opgevolgd door H.A. Schurink (1901-1974). Hij overleed plotseling. Drs. A.M.J. Mensink (1934) die sinds 1967 kapelaan in de parochie was, werd aangesteld tot deservitor en in hetzelfde jaar (1974) benoemd tot pastoor. Hij gaf meer dan 40 jaar zijn beste krachten aan de parochie. In het zicht van de 75e verjaardag van pastoor Mensink, waarbij zijn emeritaat zich aankondigde, vertrouwde de aartsbisschop Mgr. W.J. Eijk de zorg voor de parochie per 1 januari 2009 toe aan de congregatie van de Broeders van St. Jan. Dr. Alain-Dominique Versele c.s.j. werd benoemd tot pastoor en zijn medebroeder pater Johan tot vicaris (kapelaan). Tegelijkertijd werd ook de Utrechtse Studentenparochie heropgericht en onder de leiding van dezelfde pastoor geplaatst, met als vicaris pater Elias. De broeders Eloi, Clemens Maria en John Mary Jesus, die op 2 juli in Vézelay tot priester werd gewijd en op 10 juli in onze kerk zijn eerste H. Mis opdroeg,  vormen samen met deze broeders de gemeenschap die de pastorie als hun huis hebben, die is daardoor tot priorij geworden onder de naam ‘Maria Koningin’, onder de leiding van P. Alain-Dominique als prior.

Architectuur
De kerk, die aan een belangrijke invalsweg van de stad en op een druk verkeerspunt ligt, is als zodanig een markant en herkenbaar bouwwerk. Architect van de kerk was H.C. van de Leur (1898-1994). In navolging van zijn leermeester, de benedictijner monnik Dom Bellot, werkte hij graag met baksteen. Een beschrijving van de bouw vindt u op de website over het werk van H.C. van Leur. Hij ging op een mozaiekachtige manier te werk door meerdere kleuren steen te gebruiken en door deze in ondermeer ellipsvormige en kepervormige bogen te doen vermetselen. Een goed voorbeeld van zijn manier van werken is de triomfboog, die de afscheiding van het priesterkoor vormt. Dezelfde wijze van werken is terug te vinden in de tegelvloeren in de gangpaden en op het priesterkoor en in de ramen van gekleurd glas. Hij heeft aldus een waardig en devoot gebedshuis tot stand gebracht. De eerste steen werd gelegd op 21 oktober 1934. 3 september 1935 werd de kerk in gebruik genomen. 30 juni 1936 heeft Aartsbisschop J. de Jong de kerk geconsacreerd.

Patroonheilige
De kerk heeft de naam gekregen van de heilige Gerardus Majella. Gerardus Majella is geboren en heeft geleefd in Zuid Italie, in de omgeving van Napels, van 1726 tot 1755. Hij is broeder geweest in een Redemptoristenklooster. Paus Pius X heeft hem 11 december 1904 heilig verklaard. Hij is een volksheilige. Lees meer over hem. Behalve de kerk zijn ook park en wijk rond de kerk naar hem vernoemd.
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen Achtergrond artikelen Geschiedenis Parochie H. Gerardus Majella
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM