Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur 12.00 uur
Maandag 7.30 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.30 uur 19.00 uur
(vooravond)
Mis 7.30 uur niet altijd; informeer bij secretariaat of broeders
Geschreven door  J.A. Raymakers
in Achtergrond artikelen
Hits 62644

KerkgebouwRamen
De gebrandschilderde ramen werden ontworpen en gemaakt door W. Mengelberg te Zeist. De voorstelling in de ramen van de absis (priesterkoor) werden ontleend aan het Oude Testament. Ze zijn bedoeld als typografieen van de 7 sacramenten.

- Adam en Eva (huwelijk)
- Genezing van Tobias (ziekenzalving)
- David en Natan (biecht)
- Elia met engel (Eucharistie)
- Doortocht door de Rietzee (doopsel)
- Zalving van David (vormsel)
- Roeping van Aaron (priesterschap)

De ramen van het noordertransept (Broerestraat) geven de geheimen van de rozenkrans weer.

- 5 blijde geheimen
- 5 droevige geheimen
- 5 glorievolle geheimen
Boven in het raam:H. Drievuldigheid.
De ramen van het zuidertransept (Vleutenseweg) geven een uitbeelding van de zaligsprekingen te zien. Daarboven wordt het Laatste Oordeel uitgebeeld en het raam wordt gekroond door de Christus Pantocrator - Christus de Albeheerser.

Carillon
De kerk beschikt over een carillon, bestaande uit 35 klokken, de 3 luidklokken meegerekend. Dit carillon werd geschonken door de familie Fr. van Seumeren. De klokken dragen de namen van het echtpaar, de kinderen en de kleinkinderen.

De klokken zijn gemaakt door de fa. Petit en Fritsen te Aarle Rixtel. 6 januari 1955 vond de overdracht van de beiaard plaats. Het carillon speelt op de hele en halve uren.

Maria altaar
Naar aanleiding van de dogmaverklaring van Maria Tenhemelopneming door Paus Pius XII in 1950 werd René van Seumeren opdracht gegeven een Maria altaar te maken.
In het midden van de retabel staat Maria met Kind. Aan weerszijden zijn tweemaal zes tafarelen uit het leven van Maria weergegeven: vanaf de boodschap van de engel tot haar opneming in de hemel. Het Maria-altaar werd 29 april 1951 tijdens plechtig Lof gewijd.

Beelden
De kruiswegstaties komen uit de vroegere Ludgeruskerk aan de Amsterdamsestraatweg en zijn van de beeldhouwer Piet Jungblut. Ook het missiekruis in het priesterkoor en het Gerardusbeeld in de gevel van de kerk zijn door hem gemaakt.

Menorah
Arie Teeuwisse te Amsterdam heeft in 1986 voor de kerk een zevenarmige kandelaar gemaakt en in brons laten gieten. De menorah, stammend uit Tabernakeltent en Tempel, is bedoeld blijvend te herinneren aan de joodse wortels van het christelijk geloof.
Op het feest van St. Gerardus 16 oktober, werden de kaarsen voor 't eerst ontstoken.

Gobelins
Achter de menorah hangt een kleed met een voorstelling van het Loofhutten-feest, een van de drie grote joodse feesten.
Anoinette Gispen, Rotterdam, heeft het doek ontworpen: Articienti te Amsterdam heeft het geweven. (1992)
Dezelfde ontwerpster en hetzelfde atelier hebben ook het andere gobelin gemaakt: de gedaanteverandering van de Heer (tabernakel) in 1993.

Doopvont
De laatste aanwinst voor de kerk is de doopvont, die ontworpen en gehouwen werd door Theo Hoitink, parochiaan van deze kerk.
Op de kuip van de vont staan Oud-Testamentische, op de deksel Nieuw-Testamentische voorstellingen. Kerstmis 1992 was de doopvont, Pasen 1993 was ook de deksel gereed.

Mariakapel
In 2003 is de Mariakapel gereed gekomen.
Daar is aan voorafgegaan de restauratie van de ramen van de eerdere doopkapel. Deze ramen zijn herplaatst bij de nieuwe doopplaats in de zijbeuk.
Vervolgens heeft de heer Kurvers zeven nieuwe gebrandschilderde ramen op het thema van het magnificat ontworpen en vervaardigd. Deze ramen werden eind 2001 aangebracht in de nieuwe Mariakapel.
In 2003 heeft de heer Willem Jonkers voor de kapel een smeedijzeren hek ontworpen en uitgevoerd.
De Mariakapel is dagelijks van 8.00 tot 19.00 uur toegankelijk, terwijl vanuit de kapel de kerk bezichtigd kan worden.
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM