Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur 12.00 uur
Maandag 7.30 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.30 uur 19.00 uur
(vooravond)
Mis 7.30 uur niet altijd; informeer bij secretariaat of broeders
vrijdag 31 juli 2020 16:55

Zo lang de 1,5 mtr. afstand geldt, moet u zich wel blijven inschrijven voor deelname aan de H. Mis op zaterdagavond en zondagmorgen (klik hier), of, als u zelf geen internet heeft; via het secretariaat.

U wordt verzocht om u in de Gerardus Majella kerk te houden aan het protocol ter bescherming tegen het Coronavirus: klik hier voor het protocol.

Heel graag proberen om uiterlijk op zaterdagmiddag in te schrijven, want dan moeten de lijsten geprint worden. Bedankt voor de medewerking!!

Zaterdag 1 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Bora van Vliet.
Zondag 2 augustus 10.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Wil van Arnhem, Petra Kraan, Renée Theodora de Roo-Raymakers, overleden ouders Nefkens-van Beers en Gert Goes.
  12.00 uur Voor een zieke vriendin.
Voor de zielenrust van Theresia Nicolic-Zarkesi.
Maandag 3 augustus 19.00 uur Om genezing van Floris.
Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw La Croix-Toonen.
Dinsdag 4 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor dhr. Eijndhoven.
Voor de zielenrust van Carmen Farrugia en Kathinka Rommens-Berenbank.
Woensdag 5 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor dhr. van Mens.
Voor de zielenrust van Gerda Camp.
Donderdag 6 augustus 19.00 uur Voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleven.
Vrijdag 7 augustus 19.00 uur Om Gods zegen over onze petekinderen.
Zaterdag 8 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Edith Veldkamp en Jelmer Zondergeld.
Voor de zielenrust van Kathinka Rommens-Berenbank.
Zondag 9 augustus 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Sierd Tilma.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils en Petra Kraan.
  12.00 uur Voor een zieke vriendin.
Voor hen voor wie niemand bidt.
- Zo lang de 1,5 mtr. afstand geldt, moet u zich wel blijven inschrijven voor deelname aan de H. Mis op zaterdagavond en zondagmorgen (klik hier), of, als u zelf geen internet heeft; via het secretariaat. Heel graag proberen om dit uiterlijk op zaterdagmiddag te doen, want dan moeten de lijsten geprint worden. Bedankt voor de medewerking!!
Als u op de site van de parochie bent, staat rechtsboven een kerkje met de tekst: H. Mis inschrijven. Als u daarop klikt bent u direct op de goede plaats.
Ook willen we u vragen om in de banken door te schuiven naar de zijkanten en naar het midden; het is de bedoeling dat er 3 personen in de banken kunnen zitten, zonder elkaar te hoeven passeren.
- De mistijden zijn nu weer normaal, dus: zaterdagavond om 19.00 uur en op zondag om 10.00 en om 12.00 uur.
- Wilt u na het ontvangen van de H. Communie en bij het verlaten van de kerk, door de zijpaden naar achter gaan en de tijd nemen zodat u de 1,5 mtr. afstand kunt bewaren en ook buiten, de directe omgeving van de uitgang vrijhouden.
- Na deze viering moeten de bovenzijden en de zijkoppen van de gebruikte banken schoongemaakt worden. We vragen weer een paar mensen om daar even bij te willen helpen.
- Er is geen collecte. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken (klik hier) of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk. Dank u wel.
- Tot september zijn er geen H. Missen meer ’s morgens om 09.00 uur door de week. Meestal is er wel een H. Mis om 07.30 uur. Degenen die op de hoogte willen zijn wanneer die vroege ochtendmis er niet is, moeten zich even melden bij de broeders of bij het secretariaat, met hun mailadres en telefoonnummer.
- Komende week, maandagmorgen tot en met donderdagmorgen is er geen H. Mis om 07.30 ’s morgens.
- Deze mededelingen hangen ook achter in het kerkportaal. Daar kunt u ze op uw gemak nog eens nalezen!
woensdag 24 juni 2020 00:00

Beste gelovige, hier vindt u het protocol waar we ons in de Gerardus Majellakerk aan houden.

U dient het wel te kennen en in ieder geval een keer doorgelezen te hebben.

U kunt ook een geprinte versie in de kerk vinden die u kunt meenemen.

Wij wensen u een gezegende viering toe.

zaterdag 11 april 2020 17:29

Het coronavirus is in Afrika aangekomen en steeds meer landen melden besmettingen en doden. Het aantal is (nog) klein. Daarbij moet worden bedacht dat er in Afrika ongeveer 1 miljoen artsen en verplegend personeel te weinig zijn volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De Afrikaanse landen hebben ook veel te weinig medische apparatuur. Dus worden de meeste Afrikanen niet getest. En er zijn ook te weinig bedden. Zo heeft Zimbabwe maar 5 IC-bedden voor het hele land en Kenia heeft er 150 (voor een land van 50 miljoen mensen). Wat wel weer een voordeel is: veel Afrikaanse landen zijn gewend aan epidemieën en bijzondere ziektes en ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Denk aan de ebola-epidemie in Congo maar ook in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone en Liberia). En ook andere ziektes die bij ons in Europa onbekend zijn zoals de cholera en de  pokken komen in Afrika nog voor. Niettemin: als wij niet helpen, staat dat continent een grote ramp te wachten. 

Bij de Broeders van St. Jan in Togo

Het coronavirus heeft in Togo officieel (nog maar) 65 mensen besmet en 3 gedood op een bevolking van zo’n 7 miljoen.

pasenColumn van diaken Jouke Schat

Wie had ooit kunnen denken dat onze samenleving tot stilstand gebracht zou kunnen worden door een zo minuscuul iets als een virus? We zijn zo machtig en we kunnen zoveel. De voortuitgang leek niet te stoppen. En toch, dat kleine virus heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld zich terugtrekt in de schuilkelders. De globalisering is eventjes gestopt met alle voordelen (maar ook nadelen) van dien. Wat er in andere landen gebeurt is minder belangrijk, onze buren en ons dorp of stad zijn ons referentiekader en niet Washington of Moskou. “Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil”. Die oproep uit 1903 is waarheid geworden, zij het niet door mensenhand maar door dat kleine virus. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Onze situatie doet denken aan die van het joodse volk ten tijde van de profeten.

maandag 30 maart 2020 17:15

JoukeDe vastentijd heeft dit jaar een heel bijzondere dimensie gekregen. Wij katholieken – maar in toenemende mate ook protestanten -  bereiden ons 40 dagen lang voor op het offer van Jezus aan het kruis en op zijn verrijzenis met Pasen. De vastentijd is voor ons een geschenk. Lang niet iedere katholiek ziet het zo maar het is wel het geval. Aan de hand van de mooiste teksten uit de Bijbel en andere meditatieve gedachten en oefeningen gaan we na hoe het met ons geloof staat en of we dat geloof wel voldoende uitdragen in woord en daad. Als een nuttig hulpmiddel vasten wij zelf ook een beetje: minder (lekker) eten en drinken, minder pleziertjes en wat we daardoor uitsparen geven we aan degenen die het in deze wereld moeilijk hebben. Daar worden wij zelf betere mensen van. En de wereld om ons heen ook. Dat is het geschenk dat de vastentijd ons geeft.

Die vastentijd is de laatste jaren steeds meer buiten de publiciteit geraakt. Aan de ramadan wijden de media elk jaar steevast veel aandacht maar het katholieke vasten is bij de gemiddelde Nederlander niet of nauwelijks bekend. Goed beschouwd is dat precies wat Jezus ons voorhoudt in Mattheus 6: Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Toch is het jammer dat de vastentijd zo onbekend is geworden want die kan de wereld zoveel goeds brengen: meer respect voor onze medemens bijvoorbeeld en dus minder egoïsme, en meer zorg voor onze aarde. De apostel Paulus zegt het zo: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en matigheid.  Dat kunnen we allemaal krijgen als we vasten en ons tot God keren in plaats van tot de Mammon. Maar een groot deel van de wereld laat deze kans elk jaar weer lopen.

En nu is er ineens de coronavirus-crisis. De hele wereld wordt gedwongen om te matigen. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en vraagt zich af: hoe kan dit en wat moeten we doen om uit deze ellende te komen. Het lijkt wel één grote vastentijd. Sommigen zien er een straf van God in. Dat lijkt mij zeker niet het geval. God wil alleen het goede voor ons maar wijzelf doen niet wat nodig is om deze aarde tot een soort voorportaal van het paradijs te maken. Maar deze crisis dwingt de wereld wel om na te denken over of we niet verkeerd bezig zijn. Zachtjes op de achtergrond hoort de rechtgeaarde christen de profeet Jeremia roepen Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum, Jeruzalem, bekeert U tot de Heer uw God. De vraag is: maken wij van deze crisis een kans, een kans op een nieuwe start: met God en de medemens. God is er klaar voor, hij heeft alles gedaan wat hij kon om ons op de goede weg te helpen. Hij heeft zelfs zijn zoon voor onze zonden laten kruisigen. Zijn wij mensen bereid om ons tot hem te keren? Dan zal het geschenk van de vastentijd onze wereld blijvend ten goede veranderen. Bidden we dat het zo moge gaan.

Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM