Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zo 8.15 uur 10.00 uur 12.00 uur
  14.30 uur (Engels) 16.00 uur
(indien alles volgeboekt 19.00 uur)
Ma     19.00 uur
Di     19.00 uur
Wo   9.00 uur 19.00 uur
Do     19.00 uur
Vr   9.00 uur 19.00 uur
Za (vooravond) 19.00 uur
maandag 18 januari 2021 17:39
Zaterdag 16 januari 16.30 uur Voor de zielenrust van André Swertz.
  19.00 uur Voor de zielenrust van Margaretha Loerakker en Kees Bollebakker.
Zondag 17 januari 8.15 uur Voor een bijzondere intentie.
Voor de zielenrust van Geertrui Dijkshoorn en Joke Coenraats.
  10.00 uur Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Nan de Soeten, Jos van Poppel, pater Nico Schipper en André Swertz.
  12.00 uur Voor een zieke vriendin.
Voor de zielenrust van André Swertz.
Als jaargedachtenis voor Benny Eduard Artz.
  14.30 uur Voor de zielenrust van Petra Kraan, Annerie van Aken en André Swertz.
  16.00 uur  
  19.00 uur Voor de zielenrust van Jan Broekman en Cornelia Broekman-de Groot.
Maandag 18 januari 19.00 uur Voor de zielenrust van Reinier Frowijn.
Dinsdag 19 januari 19.00 uur Voor de zielenrust van Carmen Farrugia
Als jaargedachtenis voor Gerardus Johannes Zegers.
Woensdag 20 januari 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
  19.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer.
Donderdag 21 januari 19.00 uur Voor de zielenrust van Rinus Mulder.
Vrijdag 22 januari 09.00 uur Voor de zielenrust van zuster Hélène.
  19.00 uur Voor de zielenrust van Rinze IJtsma.
Zaterdag 23 januari 16.30 uur Voor de zielenrust van André Swertz.
  19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen bij het 40-jarig huwelijksjubileum van Henk en José Goes.
Voor de zielenrust van Jeroen Honders.
Zondag 24 januari 8.15 uur Voor de zielenrust van André Swertz.
  10.00 uur Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Nan de Soeten, Jos van Poppel en André Swertz.
  12.00 uur Voor een zieke vriendin.
Voor de zielenrust van André Swertz
  14.30 uur Voor de zielenrust van Petra Kraan, Annerie van Aken en André Swertz.
  16.00 uur  
  19.00 uur  
zaterdag 16 januari 2021 00:00
- Ook in het nieuwe jaar, moet u zich blijven inschrijven Als u geen internet heeft; via het secretariaat. Ook blijven wij u vragen om in de kerk een mondkapje te dragen; met name wanneer u in beweging bent. Als u staat, zit of knielt mag u het mondkapje afzetten.
- Iedere zondag is er na de H. Mis van 10.00 uur, tot de H. Mis van 12.00 uur, gelegenheid tot biechten; in de Gerarduskamer.
- Aanstaande vrijdag 22 januari is de 3de avond van de cursus “Toewijding als leek” , zowel fysiek in het leerhuis als via YouTube.
- Zondag 17 januari begint weer de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Laten wij ieder persoonlijk bidden deze week om deze eenheid.
- Aanstaande dinsdag vergadert het kerkbestuur weer. Als u punten heeft voor die vergadering geeft u dat dan door aan de pastoor of aan het secretariaat.
- Als u staat ingeschreven bij de Gerardus Majella Parochie, ontvangt u eind van deze week of volgende week de enveloppe voor de Kerkbalans. Als u begin februari de enveloppe nog niet heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u gast bent in de parochie, dan kunt u zelf een enveloppe meenemen. Ze liggen achter in de kerk. Mocht u wel parochiaan willen zijn, maar u nog niet ingeschreven hebben, dan kunt u dat doen door middel van het inschrijfformulier dat achter in de kerk ligt.
- We willen dagelijks het rozenhoedje in onze parochie bidden, en wel iedere avond om 21.00 uur online, via facebook. We zoeken nog mensen die af en toe een keer ‘voorbidder’ willen zijn. Daarvoor kunt u zich even aanmelden bij het secretariaat. U kunt ook in de kerk komen meebidden.
- Op 2 februari gaat Alpha (Online) van start! Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek aan over het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie op: onze website (gerardusmajella.nl) onder het kopje Catechese, Alpha-cursus.
Nodig iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90% van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging? Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend goed om te doen. Zelf ben je natuurlijk ook van harte welkom om met de Alpha mee te doen. Aanmelden kan via de link op onze website. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ruben Zelissen of broeder Johannes-Pio
- Wilt u uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk.
 

Flores - Indonesië
Een kleine ecologische boerderij
Onafhankelijkheid voor de franciscaanse kostscholen

Tentang op het eiland Flores behoort tot de kleine Soenda-eilanden in het eilandenrijk van Indonesië. Met 17408 eilanden is Indonesië het grootste eilandenrijk van de wereld. Op Flores wonen ongeveer 1,8 miljoen mensen.

Al sinds 1974 hebben de Franciscanen de leiding van de Junior High School Kemasyarakatan en het internaat St. Franciscus en St. Clara. De kinderen, waarvan de meesten afkomstig zijn uit eenvoudige boerengezinnen, komen uit de dorpen in de omgeving en wonen in het internaat om van daaruit hun schoolopleiding te kunnen volgen. Er zijn twee internaatsgebouwen, een voor jongens en een voor meisjes. De meisjes worden door de Franciscaanse zusters van het Heilig Hart verzorgd. In beide internaten wonen tot 80 kinderen en de vraag naar dit beperkte aantal plaatsen is groot. Want de ouders zijn heel dankbaar dat hun kinderen de instellingen van de Franciscaanse zusters en broeders kunnen bezoeken. Naast de zo belangrijke schoolopleiding verwerven ze ook belangrijke basiskennis op het gebied van ecologische landbouw, leren vaardigheden op gebied van muziek en handenarbeid en krijgen scholing in de uitspraak.

De gezinnen kunnen echter maar een kleine bijdrage leveren aan de kosten van onderhoud in het internaat, als ze daar al toe in staat zijn. Tegelijkertijd stijgen de kosten van levensonderhoud verder en vooral groenten, vlees en vis worden duurder. Op dit moment hebben de zusters en broeders dan de kosten te doen afnemen, om de gang van zaken in stand te houden met de weinige middelen die hun ter beschikking staan. Onder die voorwaarden is een volledige bezetting van de internaten met 80 kinderen echter onmogelijk.

De Franciscanen hebben daarom besloten dat ze meer onafhankelijk willen worden van de stijgende prijzen en een eigen ecologisch landbouwbedrijf dat zelfvoorzienend is willen opbouwen. Ze willen een stal met tien varkens en zes zeugen bouwen en een visvijver voor de teelt van meervallen en goerami’s (een platvis) om de kinderen aan genoeg eiwitten te helpen. Bovendien willen ze een tuin met mosterdplanten, bonen, kool, pompoenen, augurken, tomaten, aubergines en wortelen aanleggen.

Voor de bewerking zijn enkele eenvoudige gereedschappen al genoeg: een handtractor, een machine om het biologisch afval te versnipperen en sneller organische mest te verkrijgen, twee waterpompen en waterbuizen om de velden met bronwater te kunnen bevloeien.

De kinderen worden daarbij vanaf het begin betrokken bij het werk op de bioboerderij. Ze vergroten daarmee hun kennis over de groenteteelt, versterken hun teamgeest en ontwikkelen waardering voor zelf verbouwde producten.

Om dit belangrijke ecologische project, dat het eerste in zijn soort is te kunnen verwezenlijken zouden we de Franciscanen rond pater Yulius graag willen steunen met € 9000.

U kunt hieraan bijdragen door uw gift te deponeren in de offerkist achterin de kerk of overmaken op bankrekening nummer
IBAN: NL93 INGB 0003 7674 75
t.n.v. MISSIE & ONTWIKKELING, UTRECHT

vrijdag 09 oktober 2020 16:03

De schaduwen van een gesloten wereld (titel van hoofdstuk 1) verspreiden zich over de wereld, waardoor gewonde mensen langs de kant van de weg staan, buitengesloten en afgewezen. Deze schaduwen dompelen de mensheid onder in verwarring, eenzaamheid en leegte. We ontmoeten een vreemdeling op de weg (hoofdstuk 2); hij is gewond. Tegenover deze realiteit zijn twee houdingen mogelijk: zonder sympathie voorbijgaan of met hem stoppen. Onze keuze zal de aard van onze persoon of ons politiek, sociaal en religieus project bepalen.

God is universele liefde, en wanneer we deel uitmaken van deze liefde en haar delen met anderen, zijn we geroepen tot universele broederschap. Dat is openheid.

Er is geen 'anderen' of 'zij', er is alleen 'wij'.

Wij verlangen, bij God en in God, naar een open wereld (hoofdstuk 3) (zonder muren, zonder grenzen, zonder uitsluitingen en zonder vreemden), en daarvoor hebben en willen we een open hart (hoofdstuk 4). We beleven een sociale vriendschap, we zoeken een moreel goed, een sociale ethiek, omdat we weten dat we lid zijn van een universele broederschap. We zijn geroepen tot ontmoeting, tot solidariteit en tot dankbaarheid.

vrijdag 31 juli 2020 16:55

Zo lang de 1,5 mtr. afstand geldt, moet u zich wel blijven inschrijven voor deelname aan de H. Mis op zaterdagavond en zondagmorgen (klik hier), of, als u zelf geen internet heeft; via het secretariaat.

U wordt verzocht om u in de Gerardus Majella kerk te houden aan het protocol ter bescherming tegen het Coronavirus: klik hier voor het protocol.

Heel graag proberen om uiterlijk op zaterdagmiddag in te schrijven, want dan moeten de lijsten geprint worden. Bedankt voor de medewerking!!

woensdag 24 juni 2020 00:00

Beste gelovige, hier vindt u het protocol waar we ons in de Gerardus Majellakerk aan houden.

U dient het wel te kennen en in ieder geval een keer doorgelezen te hebben.

U kunt ook een geprinte versie in de kerk vinden die u kunt meenemen.

Wij wensen u een gezegende viering toe.

Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM