Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)
Zaterdag 23 mei 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Hosemans.
Voor de zielenrust van Fons van Bosbeek.
Zondag 24 mei 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen bij een 24-jarig huwelijk.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Fons van Bosbeek en overleden ouders Nefkens-van Beers.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Fons van Bosbeek.
Maandag 25 mei 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Peter Broek
Voor een bijzondere intentie.
Dinsdag 26 mei 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor André Goes en dhr. Pfeifer.
Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Woensdag 27 mei 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Jan van Woerkom.
Voor de zielenrust van pastoor van Luenen.
Donderdag 28 mei 10.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Vrijdag 29 mei 19.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer.
Voor de zielenrust van Rob Tomey.
Zaterdag 30 mei 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Remco Bangma.
Voor de zielenrust van alle mensen die zijn overleden door het coronavirus.
Zondag
Pinksteren
31 mei 10.00 uur Uit dankbaarheid.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils en Gijs en Ini van ’t Schip.
  12.00 uur Voor een bijzondere intentie.
- Onze kerk blijft iedere dag, de gehele dag geopend voor stil gebed en u kunt de Eucharistievieringen van zondagmorgen 10.00 uur, de vieringen van 19.00 uur en de vespers volgen op livestream Facebookpagina.
- Op woensdag 27 mei is de vierde avond van de online cursus (via 'zoom') in het kader van het jaar van de Eucharistie: van 20.00 tot 21.30. We kijken (via ‘zoom’) een korte film: ‘The Greatest Miracle’, over de betekenis van verschillende elementen van de heilige Mis, waarna we aan de hand van een paar vragen met elkaar in gesprek gaan. U kunt nog aansluiten. Op Facebook vindt U de link naar ‘zoom’.
- In de maand mei zal weer vóór de H. Mis van 10.00 uur het rozenhoedje worden gebeden. U kunt meebidden via livestream.
- Ook is er weer iedere zondag in mei om 17.00 uur het Maria-lof.
- Deze zondag 24 mei is er om 13.15 uur weer de cursus katholiek; om 13.15 uur, in de priorij.
- Op Pinksteren en op 2de Pinksterdag; H. Maria, Moeder van de Kerk, zullen de Eucharistievieringen van10.00 uur via livestream worden uitgezonden.
- U heeft het waarschijnlijk al wel gehoord: vanaf 1 juni mogen we met maximaal 30 gelovigen weer de Eucharistievieringen bijwonen. Er wordt deze week een systeem opgezet waarbij u kunt inschrijven voor deelname: houdt u de website van de parochie in de gaten! We zullen ook rekening houden met mensen die geen mogelijkheid hebben om per internet een plekje te reserveren en er zullen meerdere vieringen komen. In de kerk zullen aanwijzingen worden aangebracht op welke plaatsen u kunt gaan zitten en hoe u moet lopen om in ieder geval de 1,5 meter afstand te bewaren. Vanaf 14 juni, op Sacramentsdag, mogen we ook weer de H. Communie ontvangen. Ook daarover zullen nog instructies bekend gemaakt worden, maar we zijn heel dankbaar dat de mogelijkheid weer komt.
woensdag 20 mei 2020 00:00

Vanaf vrijdag 22 mei 2020 bidden we in de parochie de noveen tot de Heilige Geest. We bidden speciaal voor alle slachtoffers van het coronavirus en dat het virus niet verder wordt verspreid.

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, af te smeken gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De noveen ter ere van de Heilige Geest is het oudste van alle novenen. De Heer zelf stelde het in toen Hij zijn apostelen terug zond naar Jeruzalem om daar te wachten op de komst van de Heilige Geest op het eerste Pinksteren. Het begint daags na Hemelvaart en eindigt op Pinksteren. Gericht tot de derde persoon van de Heilige Drievuldigheid, is het een krachtig smeekgebed om de zeven gaven van de Heilige Geest.

De zeven gaven van de Heilige Geest zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God. In hun volheid behoren ze toe aan Christus, de Zoon van David. Ze voltooien de deugden van hen die ze ontvangen en brengen die tot volmaaktheid. Ze maken de gelovigen volgzaam om onverwijld te gehoorzamen aan de goddelijke ingevingen.

Het morele leven van de Christenen wordt ondersteund door de gaven van de Heilige Geest. Dit zijn permanente gesteltenissen die de mens gehoorzaam maken om de ingevingen van de Heilige Geest te volgen.

Als u online wilt meebidden, gebruik dan deze link vanaf 20.55 uur: https://us04web.zoom.us/j/76166941741  Meeting ID: 761 6694 1741 en wachtwoord: corona

 

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.
Amen.
Zaterdag 18 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Johanna van de Pavert en Anne Gijsbers.
Uit dankbaarheid.
Voor de zielenrust van Marie Albers, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
Zondag 19 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos, die aanstaande zaterdag elkaar het sacrament van het huwelijk zullen toedienen.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Ineke Eijndhoven-van Putten, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
Maandag 20 april 19.00 uur Voor de zielenrust van Wil van Leeuwen-Maas.
Dinsdag 21 april 19.00 uur Voor de zielenrust van broeder Giancarlo en de overleden familie Buhagiar.
Woensdag 22 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Brom-Leerentveld.
Donderdag 23 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor dhr. van der Laan, Karin Timmer en Sjon van der Most.
Voor de zielenrust van broeder Théophile.
Vrijdag 24 april 19.00 uur Voor een bijzondere intentie
Zaterdag 25 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos die vandaag getrouwd zijn.
Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Voncken.
Voor de zielenrust van en Aleida Baak-Goedhart, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
Zondag 26 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Hugo Wijns en Marianne Pos die gisteren getrouwd zijn, en voor Johan van Ede en Annelies Zwanikken, die op 9 mei elkaar het sacrament van het huwelijk zullen toedienen.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Sjoukje Mous, mevr. Sprang-van der Wurff en Victor Thé.
Voor de zielenrust van Petra Kraan, Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Tonnie Eijndhoven-Niekerk, Henk Slot en Wilhelmus Raasveld.
zaterdag 11 april 2020 17:29

Het coronavirus is in Afrika aangekomen en steeds meer landen melden besmettingen en doden. Het aantal is (nog) klein. Daarbij moet worden bedacht dat er in Afrika ongeveer 1 miljoen artsen en verplegend personeel te weinig zijn volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De Afrikaanse landen hebben ook veel te weinig medische apparatuur. Dus worden de meeste Afrikanen niet getest. En er zijn ook te weinig bedden. Zo heeft Zimbabwe maar 5 IC-bedden voor het hele land en Kenia heeft er 150 (voor een land van 50 miljoen mensen). Wat wel weer een voordeel is: veel Afrikaanse landen zijn gewend aan epidemieën en bijzondere ziektes en ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Denk aan de ebola-epidemie in Congo maar ook in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone en Liberia). En ook andere ziektes die bij ons in Europa onbekend zijn zoals de cholera en de  pokken komen in Afrika nog voor. Niettemin: als wij niet helpen, staat dat continent een grote ramp te wachten. 

Bij de Broeders van St. Jan in Togo

Het coronavirus heeft in Togo officieel (nog maar) 65 mensen besmet en 3 gedood op een bevolking van zo’n 7 miljoen.

pasenColumn van diaken Jouke Schat

Wie had ooit kunnen denken dat onze samenleving tot stilstand gebracht zou kunnen worden door een zo minuscuul iets als een virus? We zijn zo machtig en we kunnen zoveel. De voortuitgang leek niet te stoppen. En toch, dat kleine virus heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld zich terugtrekt in de schuilkelders. De globalisering is eventjes gestopt met alle voordelen (maar ook nadelen) van dien. Wat er in andere landen gebeurt is minder belangrijk, onze buren en ons dorp of stad zijn ons referentiekader en niet Washington of Moskou. “Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil”. Die oproep uit 1903 is waarheid geworden, zij het niet door mensenhand maar door dat kleine virus. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Onze situatie doet denken aan die van het joodse volk ten tijde van de profeten.

maandag 30 maart 2020 17:15

JoukeDe vastentijd heeft dit jaar een heel bijzondere dimensie gekregen. Wij katholieken – maar in toenemende mate ook protestanten -  bereiden ons 40 dagen lang voor op het offer van Jezus aan het kruis en op zijn verrijzenis met Pasen. De vastentijd is voor ons een geschenk. Lang niet iedere katholiek ziet het zo maar het is wel het geval. Aan de hand van de mooiste teksten uit de Bijbel en andere meditatieve gedachten en oefeningen gaan we na hoe het met ons geloof staat en of we dat geloof wel voldoende uitdragen in woord en daad. Als een nuttig hulpmiddel vasten wij zelf ook een beetje: minder (lekker) eten en drinken, minder pleziertjes en wat we daardoor uitsparen geven we aan degenen die het in deze wereld moeilijk hebben. Daar worden wij zelf betere mensen van. En de wereld om ons heen ook. Dat is het geschenk dat de vastentijd ons geeft.

Die vastentijd is de laatste jaren steeds meer buiten de publiciteit geraakt. Aan de ramadan wijden de media elk jaar steevast veel aandacht maar het katholieke vasten is bij de gemiddelde Nederlander niet of nauwelijks bekend. Goed beschouwd is dat precies wat Jezus ons voorhoudt in Mattheus 6: Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Toch is het jammer dat de vastentijd zo onbekend is geworden want die kan de wereld zoveel goeds brengen: meer respect voor onze medemens bijvoorbeeld en dus minder egoïsme, en meer zorg voor onze aarde. De apostel Paulus zegt het zo: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en matigheid.  Dat kunnen we allemaal krijgen als we vasten en ons tot God keren in plaats van tot de Mammon. Maar een groot deel van de wereld laat deze kans elk jaar weer lopen.

En nu is er ineens de coronavirus-crisis. De hele wereld wordt gedwongen om te matigen. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en vraagt zich af: hoe kan dit en wat moeten we doen om uit deze ellende te komen. Het lijkt wel één grote vastentijd. Sommigen zien er een straf van God in. Dat lijkt mij zeker niet het geval. God wil alleen het goede voor ons maar wijzelf doen niet wat nodig is om deze aarde tot een soort voorportaal van het paradijs te maken. Maar deze crisis dwingt de wereld wel om na te denken over of we niet verkeerd bezig zijn. Zachtjes op de achtergrond hoort de rechtgeaarde christen de profeet Jeremia roepen Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum, Jeruzalem, bekeert U tot de Heer uw God. De vraag is: maken wij van deze crisis een kans, een kans op een nieuwe start: met God en de medemens. God is er klaar voor, hij heeft alles gedaan wat hij kon om ons op de goede weg te helpen. Hij heeft zelfs zijn zoon voor onze zonden laten kruisigen. Zijn wij mensen bereid om ons tot hem te keren? Dan zal het geschenk van de vastentijd onze wereld blijvend ten goede veranderen. Bidden we dat het zo moge gaan.

Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Actueel Mededelingen GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM