Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.30 uur 19.00 uur stream
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Zaterdag 7.30 uur 16.00 Vooravond

Catechese

Met de term catechese (Grieks voor onderricht) wordt in de christelijke wereld ’geloofsonderricht’ bedoeld. Het geloof is een genade, dat wil zeggen: je krijgt het geheel ‘gratis’ van God. Maar dat betekent niet dat je er niets voor hoeft te doen!

God kan je de genade van het geloof schenken als je er oprecht om vraagt en je je verdiept in de kern ervan. Zelfs als je het geloof via je ouders hebt meegekregen, moet je je verdiepen in de geloofswaarheden om de enorme rijkdom van het geloof dieper tot je te laten doordringen.

Voor jong en oud wordt er een breed scala aan lezingen en catechese aangeboden. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Voor de verschillende vormingsactiviteiten klik hier.

Zaterdag 15 januari 7.30 uur Voor de zielenrust van zr. Theresia Maria.
16.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Stekelenburg.
Voor de zielenrust van Wil de Groot.
Zondag 16 januari 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Kees van Duin.
Uit dankbaarheid bij een 56-jarig huwelijk.
Voor de zielenrust van Jos van Poppel, Cor van Breukelen, Wil de Groot, Cees Bollebakker, Theo en Mèryam Rozendal en Sjoukje Mous.
Als jaargedachtenis voor Olga Kocken-Minderman en Philip Houtman.
12.00 uur Voor de zielenrust van Wil de Groot en Margaretha Marie Loerakker.
Maandag 17 januari 7.30 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor José Goes.
Voor de zielenrust van Jan Broekman en Cornelia Broekman-de Groot.
Dinsdag 18 januari 7.30 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw Beune-van Schaik.
Woensdag 19 januari 7.30 uur Voor de zielenrust van Dirk Cazander.
19.00 uur Jaargedachtenis voor Gerardus Johannes Zegers.
Donderdag 20 januari 7.30 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Voor de zielenrust van Bennie Eekelder.
Vrijdag 21 januari 7.30 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
19.00 uur Voor de zielenrust van Bora van Vliet-Keizer.
Zaterdag 22 januari 7.30 uur Voor de zielenrust van zr. Hélène.
16.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Erna Ebbenhorst.
Zondag 23 januari 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Rosali Viveen.
Voor de zielenrust van Jos van Poppel, Cor van Breukelen en Anny Heijmen.
12.00 uur Voor de zielenrust van Liesbeth Stumpel.
zaterdag 15 januari 2022 00:00
- Wilt u zich alstublieft blijven inschrijven voor de zondagsmissen van 10.00 en 12.00 uur. Er komen teveel mensen die zich niet ingeschreven hebben en daardoor gaan we ver over het toegestane aantal heen.
Als u op de wachtlijst staat bent u nog niet ingeschreven! Voor de overige Missen is het niet meer nodig.
- Op woensdag 19 jan. is weer de cursus Bible-basic.
- Op vrijdagavond 21 januari in het leerhuis de voorbereiding op de 1ste H. Communie en op het H. Vormsel.
- Op vrijdagavond 21 januari is de tweede avond van de cursus ‘Gegrondvest op de hoeksteen. 3 vrijdagavonden, ( per zoom / YouTube )
- De eerste kennismakingsavond van de nieuwe Alpha cursus is niet online maar fysiek, als het tenminste mag.
Meer informatie op www.alphacursus.nl of neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- Zondag 23 januari bijeenkomst tieners.
vrijdag 17 december 2021 00:00

Hierbij wil ik, degenen die ingeschreven hebben voor een continue maandelijkse gift voor zuster Arousiag, heel hartelijk bedanken. Hoe meer mensen een maandelijkse kleine gift overmaken, des te meer kunnen we de noden van de mensen voor wie zij zorgt helpen.

U kunt zich opgeven door storting op banknummer NL 93 INGB 0003 767475 van Missie en Ontwikkeling o.v.v. Fonds Zuster Arousiag.

Anty Raymakers

Er heeft ons een dringende vraag bereikt van broeder Benedict-Charbel csj op het mooie eiland Cebu en de gelijknamige stad in de Filipijnen. Hij is afkomstig uit Oostenrijk en kent onze, uit zijn land afkomstige, broeders goed.

Hij legt ons het volgende probleem voor:

De broeders van St Jan, zojuist verrijkt met een nieuwe Prior Br. Jean de Cénacle en Br. Jean Marie de la Croix, zijn in Taboan een nieuw missieklooster aan het bouwen, zodat de actuele priorij van de Broeders in Cebu ten dienste kan staan van het noviciaat, een opleiding van de broeders van Sint Jan op de Filipijnen.

In december 2020 zijn ze begonnen met het bouwen van de nieuwe priorij in Taboan, welke bouw al voor twee derde gevorderd is, waar de broeders heel blij mee zijn.
Er is nu echter een groot probleem ontstaan, omdat de financiële hulp, die toegezegd was, nu is stil komen te liggen door de pandemie. Verschillende grote kerkelijke organisaties in Europa, die hulp hadden toegezegd, hebben nu door de pandemie veel minder inkomsten van giften en hebben de ingekomen giften nodig voor eigen sociale hulp.
Dit houdt in, dat de bouw van de priorij, al zo ver gevorderd, nu stil ligt.

De broeders in de Filipijnen hopen nu op andere bronnen om het missieklooster toch te kunnen afbouwen. Dit is heel belangrijk en we hopen met onze inzet en hulp ook een steentje te kunnen bijdragen. Bij voorbaat danken we u voor uw bijdrage voor dit project.
U kunt uw gift storten op de rekening van Missie en Ontwikkeling:
NL 93 INGB 0003 767475 onder vermelding van Adventsactie 2021

zaterdag 15 mei 2021 00:00

De Vastenactie was dit jaar voor de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië voor hun steun aan de ontheemde gezinnen door de oorlog in Nagorno Karabach.

In onderstaande brief bedankt de algemene overste, zuster Arousiag, ons hartelijk voor onze gift en medeleven.

Click here for the original letter (english) of sister Arousaig.

 

Klooster van Onze Lieve Vrouw van Armenië

3 mei 2021  

Beste parochianen van St. Gerardus Majella,

Met grote dankbaarheid en hartelijke waardering willen we u graag danken voor uw liefdevolle zorg en edelmoedige giften voor de verwerkelijking van ons voedseldistributie project voor vluchtelingen uit Nagorno-Karabagh, voor de gezinnen van overleden en ernstig gewonde soldaten en behoeftige gezinnen door de Covid-19 epidemie. U hebt ons in staat gesteld om niet alleen de lichamelijke honger van honderden volwassenen en kinderen te stillen, maar ook om hen bij te staan in hun lijden, terwijl ze weten dat vele honderden kilometers van hen verwijderd mensen aan hen denken, hun pijn en hun strijd delen en bereid zijn om in hun noden te voorzien.

Ik ben er zeker van dat velen van u echte offers hebben gebracht om bij te dragen, sommigen van u hebben alles gegeven wat u had, naar het voorbeeld van de weduwe uit het Evangelie, Marcus 12, 41-44. We vragen de Heer om het u duizendvoudig te vergelden en u gezondheid en voorspoed te verlenen zodat u de armen en behoeftigen kunt blijven bijstaan.

Zoals u goed weet is onze wereld in beroering door de pandemie en in veel landen dwingen oorlogen de mensen hun thuisland te verlaten, waardoor ze worden blootgesteld aan tragische sterfgevallen en/of een onmenselijk leven in vluchtelingenkampen.

Het leven in Armenië is ondraaglijk geworden door de nederlaag in de oorlog om Nagorno-Karabagh, terwijl de verschillende politieke groepen elkaar bestrijden en de gewone mensen vechten om te overleven. Onze zusters in Armenië zijn overspoeld met werk in de uitvoering van humanitaire projecten en de zorg voor kinderen die wees geworden zijn, voor eenzame ouderen en vluchtelingen die het niet meer zien zitten. We danken God voor mensen zoals u die ons helpen in onze moeilijke maar God welgevallige activiteiten om stoffelijke en geestelijke hulp te geven aan hen die niets hebben.

Dank u nogmaals en moge de Heer u zegenen en u in zijn liefdevolle en vaderlijke bescherming houden.

Met hartelijke groet.

Zuster Arousiag Sajonian
Overste van de Armeense Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis.

zaterdag 27 februari 2021 00:00

Steun aan ontheemde gezinnen - oorlog Nagorno Karabagh

Zuster Arousiag is de algemene overste van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Armenië. U zult haar naam misschien herkennen van eerdere acties, (indertijd ook zeer aangemoedigd door onze broeder Eloi) voor haar werk in een van de armste landen van de wereld, Armenië, dat onvoorstelbare beproevingen heeft moeten lijden door Turkse en Russische invasies en overheersing. Nu willen we haar hulpactie voor de gevluchte gezinnen uit de streek Artsakh (Nagorno Karabagh) ondersteunen.

Zuster Arousiag heeft nu 30 jaar van haar leven besteed aan de opbouw, ontwikkeling en het bestuur van een weeshuis, het organiseren van zomerkampen voor wezen, waarbij Br. Athanase, een Armeense broeder van Sint Jan en broeder Eloi hielpen bij het onderwijs in liefde en gebed voor deze kinderen, die bijna alleen geweld en beproevingen in hun jonge leven hebben gekend.

Onlangs is het Armeense volk getroffen door een nieuwe ramp. Het gebied van Artsakh of Nagorno Karabagh werd in september 2020 door het Azerbeidjaanse leger ingenomen met hulp van het Turkse leger. Deze streek die voor 99,7% wordt bewoond door Armeniërs, ligt binnen de grenzen van Azerbeidzjan sinds de Sovjet tijd. Het huidige overblijvende gebied van Armenië is een klein overblijfsel van wat het eens was. Tussen 27 september en 10 november ondersteunden de Turken het Azerbeidjaanse leger bij de aanval en vielen Artsakh binnen en meer dan 95% van de bevolking vluchtte naar Armenië. In deze bergachtige streek is de winter streng en de gezinnen moesten dringend onder dak gebracht worden. Zuster Arousiag nam 200 vluchtelingen op in de weeshuizen in Gyumri en Tsargadsor en zorgde voor voedsel, kleding en medische verzorging voor deze doodsbange vrouwen en kinderen. Alle mannen in de streek waren gemobiliseerd om Artsakh te verdedigen en velen van hen kwamen in de gevechten om, wat de ellende voor hun gezin nog erger maakte. Sinds het internationaal bedongen staakt het vuren in november 2020, zijn zuster Arousiag met haar communiteit en vrijwilligers doorgegaan deze gezinnen op te vangen, waarvan vele nu de echtgenoot, vader, broer of zoon missen. Onder bescherming van een Russische vredesmacht hebben de meesten kunnen terugkeren naar hun huis in Artsakh, maar voor veel gezinnen is dat onmogelijk, omdat hun huizen zijn verwoest en hun familie en gezin te zeer is getroffen door de dood om zichzelf te kunnen onderhouden.

Zuster Arousiag en haar communiteit zorgen nu voor de vluchtelingen die onmogelijk terug naar huis kunnen, voor weduwen en hun kinderen die nu zonder huis of inkomen zijn in een land waar overheidssteun uiterst onbetrouwbaar is, als die al bestaat. De behoeften zijn eenvoudig: voedsel, kleding, onderdak, medische verzorging. Wat u aan deze zaak geeft gaat rechtstreeks naar de basis, naar de mensen in nood. Zuster Arousiag en haar communiteit hebben zelf minimale overhead kosten. Zijzelf, haar medezusters en haar vrijwilligers besteden al hun geld en inspanning aan hen die het 't meest nodig hebben. Zuster Arousiag had toezeggingen voor dit dringende en overwachte project tot februari 2021, maar er is geen geld meer voor de maanden maart tot mei.

Zou u willen helpen? Bankrekening Missie en Ontwikkeling: NL93 INGB 0003 7674 75.

maandag 18 januari 2021 17:39
Pagina 1 van 4
U bevindt zich hier: Home Catechese Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM