Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.00 uur 19.00 uur
Dinsdag 7.00 uur 19.00 uur
Woensdag 7.00 uur 19.00 uur
Donderdag 7.00 uur 19.00 uur
Vrijdag 7.00 uur 19.00 uur
Zaterdag 7.00 uur 19.00 Vooravond

Diaconie

1 april
Zaterdag
7.00 uur Om zegen voor alle vrijwilligers die vandaag in en om de kerk gaan werken.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw Frowijn.
Voor de zielenrust van een overleden broer en voor Roelof Visser.
2 april
Palmzondag
10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor het gezin van Rooijen-Cuppen.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Susanne van Veenendaal.
Voor de levende en overleden familie Rocca Barberio.
Voor de zielenrust van Roelof Visser, Jos van Poppel, Gert Goes en Ries Rommens.
12.00 uur GEEN H. Mis
16.00 uur Engelse Mis
3 april
Maandag
7.00 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevrouw Cornelissen en voor Violette van Liebergen.
4 april
Dinsdag
7.00 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng en voor een ernstig zieke vriendin.
Woensdag 5 april 7.00 uur Voor de zielenrust van Ans Kreugel.
19.00 uur Voor de zielenrust van Johanna van de Pavert.
6 april
Witte Donderdag
7.00 uur GEEN H. Mis
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Tonny Balvert.
Voor het behoud van het leven en voor de intenties van de leden van het gebedsleger.
Voor de zielenrust van Theo en Mèryam Rozendal en de overleden familie Buhagiar.
7 april
Goede Vrijdag
7.00 uur GEEN H. Mis
19.00 uur Kruisverering.
8 april
Stille Zaterdag
7.00 uur GEEN H. Mis
19.00 uur Voor de zielenrust van Gerda Camp en Roelof Visser.
9 april
Zondag
10.00 uur Voor de zielenrust van Jim en Cita Pereira en Roelof Visser.
12.00 uur GEEN H. Mis
16.00 uur Engelse Mis
zaterdag 01 april 2023 00:00
- De stand van de Vastenactie is op dit moment € 2.888.—.
- Dit weekend is er een deurcollecte zijn voor de bloemversiering met Pasen.
- Om 13.15 uur is weer de cursus ‘Katholiek’, in de priorij.
- Achterin ligt een lijst om in te tekenen voor de nachtwake op Witte Donderdag.
- Bert Buirma is per 1 april gestopt als lid van het Kerkbestuur. Hij heeft 10 jaar het bestuur gediend waarvoor we hem hartelijk danken.
- Zijn functie als vice-voorzitter is overgenomen door Carmela Tilma.
- U kunt uw bijdrage voor deze liturgie en voor de collecte, overmaken via de QR code, of via de pinpaal.
Onze hartelijke dank hiervoor.
 

 

DAG UUR LOCATIE EVENEMENT
2 APRIL Palm- of
Passiezondag
10:00 Majellakerk Hoogmis met Palmprocessie
12:00 GEEN H. MIS
16:00 Majellakerk Engelse Mis
19:00 Leerhuis Lezing 1
3 APRIL Maandag 7:00 Majellakerk H. Mis
19:00 Majellakerk H. Mis
~ 19:45 Majellakerk Avond van Barmhartigheid met biechtgelegenheid
4 APRIL Dinsdag 7:00 Majellakerk H. Mis
19:00 Majellakerk H. Mis
5 APRIL Woensdag 7:00 Majellakerk Hoogmis met Palmprocessie
19:00 Majellakerk H. Mis
19:00 Apeldoorn Chrisma-Mis
19:00 Leerhuis Lezing 2
6 APRIL Witte Donderdag 18:00 Majellakerk Biechtgelegenheid
19:00 Majellakerk Hoogmis met voetwassing
~ 20:30-7:30 Majellakerk Wake bij rustaltaar
7 APRIL Goede Vrijdag 14:45 Majellakerk Kruisweg voor de volwassenen
na de kruisweg Majellakerk Biechtgelegenheid
16:00 Majellakerk Kruisweg voor gezinnen
16:00 Majellakerk Kruisweg voor tieners
18:00 Majellakerk Biechtgelegenheid
19:00 Majellakerk Kruisverering
na de kruisverering Majellakerk Biechtgelegenheid
8 APRIL Stile Zaterdag 10:00 Leerhuis Lezing 3
na de lezing tot 12:30 Majellakerk Biechtgelegenheid
20:30 Majellakerk Biechtgelegenheid
21:30 Majellakerk Paaswake
9 APRIL Hoogfeest van
Pasen
7:30 Binnenplaats Maria Magdalenaprocessie / aanbidding
10:00 Majellakerk Hoogmis
na de H. Mis Majellakerk Biechtgelegenheid
12:00 Majellakerk H. Mis
16:00 Majellakerk Engelse Mis
10 APRIL 2de Paasdag 10:00 Majellakerk H. Mis
12:00 GEEN H. MIS

 


zondag 05 februari 2023 00:00

We hebben dit jaar gekozen om de Zusters in het plaatsje Leme in Brazilië te helpen met hun belangrijke project “Alto da Gloria”.
Dit is een wijk in Leme, waar erge armoede heerst.
Het is een sloppenwijk, waar nauwelijks voorzieningen zijn, waar kinderen nauwelijks over straat durven en kunnen gaan wegens drugscriminaliteit en prostitutie.

De Zusters van de orde van de Heilige Maria Magdalena van Postel zijn al jaren actief in de groeiende sloppenwijken van de stad en zij merkten dat veel kinderen verwaarloosd waren, niet gegeten hadden, geen schoenen hadden en weinig kleding.
Ze bleken te wonen in hutjes van niks en er is geen sanitair en de draden hangen los van het plafond en langs de muren.
De Zusters zeiden toen: “die gezinnen moeten geholpen worden”.
De bewoners willen zelf renoveren met gratis hulp van deskundigen, maar het geld voor de materialen ontbreekt.
Twee van de Zusters wonen in Nederland, Zuster Lucia en Zuster Rita en doen hun uiterste best om de mensen daar een beter leven te geven.

Zuster Lucia werkt in de parochie Licht van Christus en komt Zondag 12 maart na de H. Mis van 10 uur tijdens de koffie in het Leerhuis een presentatie houden en dan kunt u haar ook van alles vragen.

Op Zondag 19 maart zal er na de H. Mis van 10 uur tijdens het koffie drinken in het Leerhuis een Paasloterij gehouden worden , waarvan de opbrengst ook voor deze vastenactie zal zijn.
Hopelijk kunnen we met onze parochie weer een groot steentje bijdragen aan deze goede actie.

Uw gift is heel welkom op rekening nr. NL 93 INGB 0003767475 t.n.v. Missie en Ontwikkeling H. Gerardus Majella o.v.v. Vastenactie.

zaterdag 21 januari 2023 00:00

De inwoners van het eiland Maisomé in Tanzania bedanken ons hartelijk voor onze steun voor de afbouw van hun Kanoni kerk.

Ze sturen ons enkele foto's.

De bouwwerkzaamheden aan de Maisome kerk zijn vervolgd. De toren is gebouwd en ze zijn begonnen met het plaatsen van het dak. Er worden zes ramen van glas gemaakt voor de twee kantoren en de voorkant van de kerk.

Zij hebben 26 ijzeren ramen en twee ijzeren deuren gemaakt.

Er is begonnen met het pleisteren van de muur met cement.

 

Bouwmateriaal en ijzerwerk wordt vervoerd van de stad Sengerema naar het eiland Maisome.

Er is lokaal ook een Tabernakel gemaakt voor de nieuwe kerk.

vrijdag 04 november 2022 00:00

Steun voor afbouw Kanoni kerk in Tanzania

In de vorige aflevering van Sitio heeft u al kunnen lezen dat we de parochianen van de Kanoni kerk op het eiland Maisomé in het Victoriameer in Tanzania willen gaan helpen om de bouw van hun kerk af te maken. In 2019 hebben we hun financieel geholpen om materialen voor de bouw, die ze zelf helemaal uitvoeren, te kunnen kopen. Sindsdien hebben ze geen andere bronnen meer kunnen vinden.

Peter Laurian, een medeparochiaan van ons en aldaar geboren heeft nu de blijde boodschap kunnen brengen dat de Adventsactie in onze Parochie weer voor de Kanoni kerk wordt gehouden en we hopen dat met de opbrengst hiervan de bouw helemaal voltooid kan worden en het dak gesloten kan worden en ramen en deuren er in gezet kunnen worden. Ook de betonnen vloer zal dan gemaakt kunnen worden.

De bewoners zijn in grote getalen al direct begonnen om kleine steentjes te verzamelen uit het Victoriameer, waar ze het beton van de vloeren mee kunnen maken. Peter Laurian heeft al foto’s gestuurd, waarop door iedereen druk gewerkt wordt aan het verzamelen van de steentjes uit het water.

We hopen dat de parochianen aldaar met onze hulp de volledige voltooiing van hun kerk helemaal kunnen realiseren.

We vragen uw milde gave, zodat de opbrengst toereikend is, waardoor de kerk afgebouwd kan worden. De opbrengst van de actie wordt direct daar besteed.

U kunt uw gift deponeren in de offerkist achter in de kerk of overmaken op:

IBAN: NL 93 INGB 0003767475
t.n.v. Missie en Ontwikkeling H. Gerardus Majella o.v.v. Adventsactie.

Dank u wel voor uw gave.

Peter Laurian n.a.v. zijn bezoek in juli 2021

Beste parochianen van de Gerardus Majella kerk,

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw steun voor de Kanoni kerk op het eiland Maisome in Tanzania. Zonder jullie steun zou de nieuwe kerk er nu niet zijn.

In juli 2021 ben ik weer in Tanzania geweest en toen heb ik de kerk bezocht. Er worden al heilige missen in het gebouw gehouden. Helaas is de kerk nog niet helemaal af.

De gemeente is op zoek naar geld om het dak af te maken. Omdat er een klein deel van het dak is dat niet compleet is als het regent, komt het water binnen in de kerk.

Er is nog een uitdaging dat de kerk in gebruik is, maar omdat er geen deur en ramen zijn, de wilde honden springen en de kerk in en schijten op de bank tijdens de weekdagen, wordt onhandig is om de kerk schoon te maken en te gebruiken.

Mijn belangrijkste verzoek is om geld te krijgen om het dak af te maken, ijzeren staal ramen te plaatsen, de door en mogelijk de betonneren vloer te leggen.

De Kanoni community zou het heel erg op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan de afronding van de kerk.

De situatie tijdens mijn bezoek in juli 2021

Stand van zaken nu:

Afgeronde fases:

  1. De fundering is compleet
  2. De muren zijn compleet
  3. Het dak is 90% af

Komende fases:

  • Dak afmaken
  • Deuren, raamkozijnen, pleisterwerk en vloer
  • Glaszetten en schilderwerk

Begroting prioriteit:

  1. Dak afmaken € 600
  2. Deuren, raamkozijnen € 2.800
  3. Beton vloer en deel binnen pleisterwerk € 2.500

Verwacht projectresultaat: € 5.900

Met vriendelijke groeten,

Peter Laurian

zondag 27 februari 2022 00:00

U kunt u altijd inschrijven voor een maandelijkse bijdrage voor het Fonds van Zuster Arousiag in Armenië door storting op banknummer NL 93 INGB 0003 767475 van Missie en Ontwikkeling o.v.v. Fonds Zuster Arousiag Armenië.
Zuster Arousiag zorgt voor eenzame ouderen en vluchtelingen, die het niet meer zien zitten, voor arme en behoeftige mensen en voor kinderen die wees geworden zijn in de oorlog. Broeder Eloi gaat iedere zomer helpen bij de kinderkampen.
Het is fijn als Zuster Arousiag op een vast bedrag van ons zou kunnen rekenen.

vrijdag 21 januari 2022 16:56

kbalansAl bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen. Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Wij zijn in onze parochie gezegend met veel priesters en daarmee zijn wij in staat veel missen te organiseren iedere dag en ieder weekend. Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. De inzet van ieder is niet in geld uit te drukken en grote reden voor dankbaarheid. Er blijven echter kosten over die gewoon wel betaald moeten worden, ook tijdens de Corona, zoals:

1. De kosten voor het onderhoud en de energie van de kerk. Dit kost alleen al ruim € 60.000,-

2. De bijdrage aan de broeders en dirigenten en organisten

3. De kosten die nodig zijn voor de eredienst en voor ons pastorale werk.

4. De bijdragen aan het bisdom en andere goede doelen aan wie wij iets schenken, zoals een kindertehuis

Als u het met ons eens bent dat het belangrijk is om het werk in onze parochie te steunen, doe dan mee met de actie kerkbalans. Maak uw bijdrage direct over of gebruik het inschrijfformulier dat is bijgevoegd aan deze folder. Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie gelden voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen. Op de website staan de mogelijkheden maar u mag de penningmeester hier ook altijd over aanschieten in de kerk of via de mail. Hier de link naar de Baten en Lasten van de parochie.

Pagina 1 van 3
U bevindt zich hier: Home Diaconie Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM