Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag   9.00 uur & 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag   9.00 uur & 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Diaconie

vrijdag 19 april 2019 00:00
- Paaswake:
Na de mis is iedereen van harte welkom in het Leerhuis om elkaar een Zalig Pasen te wensen onder het genot van een hapje en drankje..
- Morgenvroeg (Paaszondag) is er om 7.30 uur de Maria Magdalena processie.
- Paaszondag:
Na de mis is iedereen van harte welkom in het Leerhuis om elkaar een Zalig Pasen te wensen.
- Tweede Paasdag is er alleen een H. Mis om 10.00 uur.
- De stand van de vastenactie was op 18 april €6540,40. De totale kosten voor de watervoorziening zijn geraamd op €7800. De laatste €1250 willen we graag dit weekend inzamelen. Hartelijk dank voor uw giften.
- Volgende week begint weer een Alphacursus. 10 dinsdagavonden vanaf 23 april. Om 18:30 uur beginnen we steeds met een gezamenlijke maaltijd. De avonden eindigen om 21:30 uur. Kom gewoon langs op 23 april en kijk of het iets voor je is. Info: flyers achterin of website.
- Vrijdagavond 26 april is er weer Thomasclub, om 18.45 uur in het Leerhuis.
- Zondag 28 april is er na de mis van 10.00 uur weer koffiedrinken voor jonge gezinnen.
- In de maand mei zullen we in onze kerk een tentoonstelling van foto’s van de Heilige moeder Teresa hebben. Een hele maand zullen grote foto’s in onze kerk geplaatst worden. We willen daarbij ook de kerk extra open stellen tussen 15.30 en 17.30 uur. We zoeken vrijwilligers die mee willen doen. Als eerste willen we de zaterdagen en zondagen vol krijgen – zo mogelijk ook andere dagen in de week? Kunt u tijd vrij maken? Schrijf u dan in achterin de kerk – of meld je bij het secretariaat.
Zaterdag 13 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Janthony Raymakers, Paula Graas en dhr. Detollenaere.
Voor de zielenrust van Ini van ’t Schip, Rini Peek, Lammert Kiestra, Cornelis Marinus Johannes van Weel en Petra Kraan.
Zondag 14 april 10.00 uur Om zegen voor de familie van de Pavert.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Ini van ’t Schip, Rini Peek , Lammert Kiestra, Cornelis Marinus Johannes van Weel, Petra Kraan, Coby Sprong, pastoor van Luenen, de overleden familie van de Pavert, Geertrui Dijkshoorn, Wim Dijkshoorn, Len Dijkshoorn-van der Sloot, Joop Coenraats en Joke Coenraats-Knipschild.
12.00 uur Geen H. Mis
Maandag 15 april 19.00 uur Voor de zielenrust van Theo en Diny Hoitink
Dinsdag 16 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Emeritus paus Benedictus XVI.
Voor de zielenrust van Bennie Eekelder en Jan Kersten.
Woensdag 17 april 9.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Frans Pijnacker.
Voor de zielenrust van Alfred en Hetty Hulshof.
19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Witte Donderdag 18 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Johanna van de Pavert.
Voor de levende en overleden familie van de Pavert.
Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur Goede Vrijdag viering ( geen H. Mis )
Zaterdag
Paaswake
20 april 21.30 uur Voor de zielenrust van Lammert Kiestra, Cornelis van Weel en Petra Kraan.
Zondag
Hoogfeest van
Pasen
21 april 10.00 uur Om zegen voor mijn kinderen en kleinkinderen.
Om zegen voor de familie van de Pavert.
Voor een jarige zwager.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Hennie van Kuik, Lammert Kiestra, Cornelis van Weel, Petra Kraan, Coby Sprong, overleden familie van de Pavert, overleden ouders Rommens, Cita en Jim Pereira, Gijs en Ini van ’t Schip, Ton van Rooijen, Ria Roskamp-Pastoor, overleden ouders Dol, overleden ouders Kanters en overleden echtgenoot, overleden familie Slangen-Retra.
12.00 uur Om zegen voor de familie van de Pavert.
Voor de zielenrust van Coby Sprong, overleden familie van de Pavert, Petra Kraan, Cornelis van Weel en Lammert Kiestra.
Paasmaandag 22 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Brom-Leerentveld.
Voor de zielenrust van Aleida Baak-Goedhart.
12.00 uur Geen H. Mis
- De stand van de vastenactie was op 11 april € 5033,95. Meer informatie over de vastenactie vindt u achter in de kerk en in de laatste Sitio..
- Maandagavond 15 april is weer een Avond van Barmhartigheid. Een avond van aanbidding en biechtgelegenheid om ons voor te bereiden op Pasen. Na de mis van 19.00 uur.
- Woensdagavond 17 april is de Chrismamis in Apeldoorn. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. We vetrekken om 17.00 uur vanaf het plein.
Er zal die avond géén Lectio Divina zijn.
- Na de Witte Donderdag viering zal er weer de hele nacht een gebedswake zijn. U kunt zich inschrijven om een uur (of langer) te komen bidden en waken. Achterin de kerk ligt het schema om in te schrijven.
- We zoeken iemand die 1 keer per maand bij de schoonmaak wil helpen – voor de schoonmaak van de banken. Dinsdag om 9 uur begint de schoonmaakploeg.
- Achterin de kerk en op de website vindt u een schema met alle vieringen en lezingen in de Goede Week. Graag spoedig je misintenties voor de Goede Week en Pasen opgeven.
- Van 17 t/m 21 april is er een Paasretraite in Den Haag. Inschrijven kan via de website van de broeders.
Paasmaandag 22 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Brom-Leerentveld.
Voor de zielenrust van Aleida Baak-Goedhart.
12.00 uur Geen H. Mis
Dinsdag 23 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. de Graaf, Sjon van der Most, de heer van der Laan en Karin Timmer.
Woensdag 24 april 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
Donderdag 25 april 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer Voncken.
Vrijdag 26 april 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Sjoukje Mous, Victor Thé en mevr. Sprang-van der Wurf.
Zaterdag 27 april 19.00 uur Voor een jarige.
Voor de zielenrust van Lammert Kiestra, Cornelis van Weel, Petra Kraan.
Zondag 28 april 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Ad Zwezerijnen en Ineke van de Boogert-Zwezerijnen.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Lammert Kiestra, Cornelis van Weel, Petra Kraan, Coby Sprong.
12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong, Petra Kraan, Cornelis van Weel en Lammert Kiestra.
vrijdag 29 maart 2019 00:00

Graag willen we u op de hoogte houden van wat er gebeurt op het gebied van diaconie en caritas in onze parochie en daarbuiten, zoals in het Aartsbisdom.

Zo heeft de caritas in december 2018 afscheid genomen van haar voorzitter, Maarten As. Hij heeft zich vier jaar ingezet voor de caritas van onze parochie. De caritaskoffie is een van zijn initiatieven. We danken hem hartelijk voor een vernieuwde kijk op caritas en alles wat hij heeft gedaan. Henk Goes heeft per 1 januari het stokje van Maarten over genomen.

Misschien heeft u folders in onze kerk zien liggen: in september 2019 start het nieuwe studiejaar van de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. Het Aartsbisdom Utrecht is, in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI), in september 2018 gestart met deze vernieuwde opleiding. Wellicht iets voor u? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Broeder Ignatius Maria.

voor Arul Ashram
Weeshuis voor HIV-besmette kinderen
Pondicherry, India

Twee jaar geleden steunde onze parochie via de vastenactie het tehuis voor met HIV besmette weeskinderen in Pondicherry, India, dat geleid wordt door de Broeders van Sint Jan. Pater Charbel csj, die daar al jaren werkzaam is, was onlangs even in Nederland en bracht ons op de hoogte van wat er nodig is. We hoorden van hem ook welk taboe er op de HIV-besmetting rust, waardoor de kinderen uitgestotenen zijn. Met de juiste medicijnen kunnen zij echter een normaal leven leiden.

Ook dit jaar willen wij u weer om uw steun vragen voor een project waarmee de zelfstandigheid van deze prachtige instelling vergroot en bestendigd kan worden. Want overheidssteun is er niet. Wel worden HIV-besmette baby’s (van wie de moeder AIDS had) door de overheid aan de zorgen van dit huis overgelaten. En de kosten van voeding en energievoorziening stijgen.

De Instelling Arul Ashram bestaat dit jaar 20 jaar. Er wonen nu ruim 80 mensen. Het is een opvanghuis voor 55 seropositieve weeskinderen, 20 seropositieve volwassenen, het biedt onderdak aan 2 religieuze zusters, overig hulppersoneel, mensen die tijdelijk opgevangen worden en 4 broeders van Sint Jan.

De planning voor de toekomst is sterk gericht op zelfvoorziening. Dat betreft eigen voorzieningen voor landbouw en veeteelt, en energievoorziening (zonnepanelen). Het landbouwproject dat nu loopt omvat: 5 (magere) koeien, 120 kippen en eierbroedmachine, een moestuin, fruitbomen, zonnepanelen voor de waterpompen. Het houdt ook in dat de opgroeiende kinderen leren met deze zaken om te gaan en er een handwerk in leren.

Het regent regelmatig in India, maar dan wel heel hard en heel kort. Als je het water niet opvangt en bewaart heb je niets. Afvalwater moet gezuiverd worden om ziekte te voorkomen. Dus dit zijn de wensen waarin wij hopen te voorzien:

  • Een groot reservoir voor afvalwater dat wordt ingericht als een biologische (plantaardige) zuiveringsinstallatie. Zo kan het water op veilige manier opnieuw gebruikt worden.
  • Een reservoir om grote hoeveelheden regenwater in op te slaan. Dat reservoir kan ook gebruikt worden om vissen in te kweken.

Met deze twee zaken is de voorziening van schoon water veilig te stellen en kan ook met eigen kweek van vis begonnen worden als goedkoop eiwitrijk voedsel.

totale kosten € 7800,--

Dit bedrag hopen wij in te zamelen. En dat we dat kunnen is gebleken. En mochten we het bedrag overschrijden dan zijn er nog meer noodzakelijke voorzieningen. Voor zelfvoorziening in energie staan een biogas-productie-eenheid en (veel) zonnepanelen op de verlanglijst. Dat is misschien voor een volgende actie.

Uw gift is welkom in de offerkist of op rekening nummer: NL93 INGB 0003 7674 75 t.n.v. Missie en ontwikkeling, Utrecht o.v.v. India.

Blije weeskinderen met de cadeautjes die ze met kerstmis gekregen hebben en enkele broeders
 
De moestuin is wel erg droog...
 
Zo’n vijver is wel mooi maar er is schoon water nodig !!
 
De kinderen werken hard mee in de verschillende landbouwactiviteiten
 
In India mag je een koe niet doden of opeten, maar wel melken!
 
zaterdag 16 februari 2019 00:00

Even een update over het zonne-energie project voor St.Noa’s Family.
Pater Piet Hooyschuur en ‘hoofd technische dienst’ Peter Yiga laten er geen gras over groeien en zijn gelijk aan de slag gegaan met het project. De offertes zijn opgevraagd, de opdracht vergeven en de aanleg is begonnen. De gemeenschappelijke zaal (die gebruikt wordt om als familie te eten, kerkdiensten te houden en gezamenlijk TV te kijken) en het aanliggende ‘naai atelier/opleidingsruimte’ zijn sinds vorige week voorzien van een solar-energy systeem. Iedereen in St. Noa’s is verwonderd dat het licht blijft branden als het staatsstroom netwerk ermee stopt. Dat staats-netwerk valt meerdere malen per dag weg, voor vele uren! Bijgevoegd enkele foto’s, om een indruk te krijgen... Ze zijn er super blij mee en dankbaar voor het project!!

In januari stuurde pater Hooyschuur al een bedankbrief voor de steun vanuit onze parochie. Lees hier de brief.

Pagina 1 van 3
U bevindt zich hier: Home Diaconie Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM