Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag   9.00 uur & 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag   9.00 uur & 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Welkom bij de Gerardus Majella parochie

In de Heilige Gerardus Majella parochie staat Jezus centraal. Daarom vieren we dagelijks Heilige Mis. Wij willen leven als een gemeenschap van kinderen van God, verenigd door de Heilige Geest, een familie binnen de grote familie van de wereldkerk. Ze is vernoemd naar een Italiaanse kloosterling die in de achttiende eeuw leefde.

De broeders van Sint Jan en de hele parochiegemeenschap heten u van harte welkom!

Aan het eind van de Chrismamis in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn op 17 april verwees kardinaal Eijk naar zijn groet aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2019. De Utrechtse aartsbisschop memoreert in zijn groet aan de gelovigen dat “we ons in Nederland in het Rembrandtjaar bevinden.” Eén van diens mooiste schilderijen is ‘De Emmaüsgangers’ aldus kardinaal Eijk. “Hierop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. In zijn groet kondigt kardinaal Eijk onder meer een ‘Jaar van de Eucharistie’ aan. Lees hier de volledige tekst van de groet van kardinaal Eijk.

15 april   Maandag 17.30 - 19.00 uur Aanbidding
  19.00 uur H. Mis
  19.45 - 21.30 uur Avond van Barmhartigheid
 
16 april   Dinsdag 17.30 uur Vespers
  18.00 - 19.00 uur Aanbidding & biechtgelegenheid
  19.00 uur H. Mis
 
17 april   Woensdag 09.00 uur H. Mis
  17.30 uur Vespers
  18.00 - 19.00 uur Aanbidding & biechtgelegenheid
  19.00 uur H. Mis
  19.00 uur Chrismamis in Apeldoorn
17.00 uur vertrek bij de kerk
  20.00 uur Geen lectio divina
 
18 april   Witte 10.00 - 11.00 uur Lezing in het Leerhuis
  Donderdag 18.30 uur Biechtgelegenheid (kerk)
  19.00 uur H. Mis
  20.30 - 07.30 uur Wake in de kerk
  07.30 uur Lauden
 
19 april   Goede 10.00 - 11.00 uur Lezing in het Leerhuis
  Vrijdag 11.00 - 12.00 uur Biechtgelegenheid (priorij)
  13.30 uur Vastenmaaltijd in het Leerhuis
  14.30 uur Kruisweg
  16.00 uur Kruisweg voor de kinderen
  18.30 uur Biechtgelegenheid (kerk)
  19.00 uur Herdenking & kruisverering
 
20 april   Stille 10.00 - 11.00 uur Lezing in het Leerhuis
  Zaterdag 11.00 - 12.00 uur Biechtgelegenheid (priorij)
  21.30 uur Paaswake
  Aansluitend chocolademelk in het Leerhuis
 
21 april   Hoogfeest 07.30 uur Maria Magdalena processie
  van Pasen 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
 
22 april   2e Paasdag 10.00 uur H. Mis
  Géén H. Mis om 12.00 uur
dinsdag 02 april 2019 00:00

10 dinsdagavonden van 23 april t/m 25 juni.Om 18:30 uur beginnen we steeds met een gezamenlijke maaltijd. De avonden eindigen om 21:30 uur.Weekend: vrijdagavond/zondagochtend 24 t/m 26 mei. Kom gewoon langs op 23 april en kijk of het iets voor je is.

Waar?
Binnenstad Utrecht

Wat kost het?
De Alpha-cursus is gratis. Voor het eten en het weekend wordt een bijdrage gevraagd.

Over de Alpha-cursus
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha!

zondag 31 maart 2019 09:32

Small Christian Community 843x454In de laatste 50 jaren is er op vele plaatsen wereldwijd het fenomeen van de small christian communities gegroeid. In Milan is Dom Perini met “celgroepen” begonnen. Hij constateerde dat de mentaliteit in zijn parochie veranderde van “instandhouding” naar “zending”. Ook verschillende gemeenschappen zoals “Emmanuel” of “Foculare” hebben huiskringen ontwikkeld. h. paus Johannes Paulus II schreef al: Er moeten “kleine, zogeheten kerkelijke basis – of levensgemeenschappen komen, waarin de gelovigen het Woord Gods met elkaar kunnen delen en daaraan in liefde en dienstbaarheid uiting kunnen geven; deze gemeenschappen zijn echte uitingen van de kerkelijke communie en het zijn evangelisatiecentra in gemeenschap met hun herders.” (CL, 26) Lees verder ...

dinsdag 26 maart 2019 15:02

De besturen van de Gerardus Majella parochie (werkgever) en de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht (Salvator, H. Ludgerus en H. Martinus) zoeken een enthousiaste tienerwerk(st)er die vanuit zijn of haar gedrevenheid voor het geloof met tieners op weg wil gaan op een manier die hen aanspreekt en uitdaagt.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

  • Een relevante opleiding heeft die aansluit bij het werk, bij voorkeur theologie
  • Ervaring heeft met het werken met tieners/jongeren
  • het geloof positief en zinvol over kan brengen bij tieners
  • Een band kan opbouwen met jongeren
  • activiteiten weet te organiseren en te ontwikkelen
  • motiveert, inspireert, vrijwilligers aantrekt en begeleidt (ouders en andere jongeren)

En verder iemand die:

vrijdag 15 maart 2019 00:00

Onze Gerardus Majella parochie heeft een nieuw noodnummer: 06-86423254.
Dit nummer kunt u bellen in geval van dringende pastorale nood, ziekenzalving en ziekenzegening.

donderdag 28 februari 2019 15:48

br. Ignatius Maria woestijnEnkele weken geleden hebben we samen de 10-jarige aanwezigheid van de broeders in onze parochie gevierd. Het was een mooi moment van dankzegging voor alles wat de Heer in deze tijd heeft gedaan. We mogen vol hoop en verwachting naar de toekomst kijken – wetende dat Jezus ons zijn Heilige Geest heeft beloofd om samen Gods koninkrijk te helpen opbouwen.

U bevindt zich hier: Home H. Gerardus Majella parochie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM