Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 1532

Een paasgroet van de Capella Majellana aan de parochie

paasliedDe Capella Majellana doet een paasgroet aan de parochie. Ook al zijn het er helaas maar een paar zangers die aan deze groet konden meedoen vanwege de omstandigheden, wil het toch een een groet van het hele koor zijn. Hartelijk bedankt voor dit mooie gebaar! Klik hier voor de video.

Paaslied in coronatijd

Dit is een vreemde Pasen,

zo anders dan voorheen:

we bidden afgezonderd,

we zingen thuis alleen.

Met iedereen op afstand,

ook wie de dienst nu leidt:

een lege kerk, een beeldscherm,

wij vieren ver verspreid.

Geen zingende parochie

geen hartverrukkend koor,

hoe dringt dan nu de vreugde

van Pasen tot ons door?

Geef elk, aan huis gebonden,

toch de genade om

uw opstanding te vieren:

elk huis een heiligdom.

 

Niet van een kerk vol mensen

straalt nu de blijdschap af,

maar van het nieuws van vrouwen

die zien het lege graf;

van leerlingen die twijf’lend

naar Galilea gaan,

vol vreugde Hem herkennen:

de Heer is opgestaan!

 

In alle zorg en moeite

bedenken wij toch wel

wie voor ons heeft geleden,

wie daalde in de hel,

wie daar de weg ons baande,

geen dood die Hem nog bindt;

nu kan ons niets meer scheiden

van Hem die ons bemint.

 

Wij danken U met Pasen,

als kerk, hoe ook verspreid

en toch uw ene lichaam,

U dienend wijd en zijd.

Door thuis of bij een ziekbed

te zorgen voor elkaar

wordt hier het nieuws van Pasen

ook in ons leven waar.

 

tekst ‘This Easter celebration’ 2020

geschreven door Carolyn Winfrey Gillette

vertaald door Gert Landman in april 2020