Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 2232

Noveen tot de H. Corona (gedachtenis 14 mei)

HeiligeCorona setje noveenkaars met devotielichtjeVan 5 mei tot 13 mei bidden we weer een noveen tot de Heilige Corona. Op 14 mei is namelijk de gedachtenis van de heilige Corona. We blijven haar aanroepen om een einde van deze tijd van nood! En in deze Paastijd willen we ook de Heilige Geest afsmeken voor de hele kerk en de hele mensheid!

Wilt u online meebidden? Dat kan. Om 21 uur via deze link: https://us04web.zoom.us/j/76166941741

Kom, Heilige Geest,
zend voort de hemelse straal
van uw licht
 
Kom, vader van de armen,
kom gever van geschenken,
kom, licht van het hart.

 

Allerbeste trooster,
zachte gastheer van de ziel,
zoete troost.
 
Rust bij het werk,
verfrissing bij hitte,
vertroosting bij verdriet.
 
O, allerzaligst licht,
vul het binnenste van het hart
van uw gelovigen.
 
Zonder uw godelijke macht,
is er niets in de mens,
is er niets onschuldigs.
 
Reinig wat vuil is,
maak nat wat droog is,
genees wat gewond is.
 
Maak soepel wat stroef is,
verwarm wat koud is,
leid wat afgeweken is.
 
Schenk uw gelovigen,
die vertrouwen op u,
de zevenvoudige heilige giften.
 
Schenk voldoening voor weldaden,
schenk het uiteindelijke heil,
schenk de eeuwige vreugde.
Amen. Halleluja.

 

Onze Vader …

Wees gegroet …

Eer aan de Vader …

Heilige Corona, moedige jonge vrouw - bid voor ons 
Heilige Corona, troosteres in de pijn en in het lijden – bid voor ons
Heilige Corona, sterk in het geloof – bid voor ons
Heilige Corona, dapper in de benauwenis – bid voor ons
Heilige Corona, gekroonde martelares – bid voor ons
Heilige Corona, voorspreekster tegen epidemieën – bid voor ons
Heilige Corona, voorspreekster in geldzaken – bid voor ons
Heilige Corona, voorspreekster in beslissingen – bid voor ons
Heilige Corona, geschenk van de goddelijke voorzienigheid – bid voor ons om omkeer en om een einde van de nood.

 

Almachtige God,

die genadig neerziet op Uw volk

en altijd bekommerd zijt om de zieken en de zwakken;

Uw Zoon Jezus Christus heeft zieken de handen opgelegd en hun zonden vergeven.

Zie genadig neer op hen die nederig voor U staan en bidden om genezing.

We bidden U in deze tijd van epidemie en nood,

sta met Uw liefde en goedheid Uw volk bij.

Wend deze ziekte van ons af,

laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen,

bescherm hen die door Uw goedheid, tot nu toe, ervan bewaard zijn gebleven

en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen.

Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!

Heilige Corona, bid voor ons!

Heilige Sebastiaan, bid voor ons!

Heilige Rochus, bid voor ons!

Amen!