Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
  12.00 uur H. Mis
  14.30 uur Tridentijnse ritus
  16.00 uur English
Maandag 7.30 uur 19.00 uur stream
Dinsdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Woensdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Donderdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Vrijdag 7.30 uur 19.00 uur stream
Zaterdag 7.30 uur 16.00 Vooravond

Welkom bij de Gerardus Majella parochie

Wij zijn een geloofsgemeenschap die,
zoals de Heilige Gerardus Majella,
geraakt is door de reddende liefde van Jezus Christus.
Wij beleven dit door de sacramenten van de Kerk,
met name de Eucharistie en de biecht, en door persoonlijk gebed,
Wij zetten ons in om de vriendschap met Jezus te verdiepen door
ons geloof beter te leren kennen en te delen met elkaar. Lees meer...

De broeders van Sint Jan en de hele parochiegemeenschap heten u van harte welkom!

Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Utrecht
Hits 9966

Woord van de pastoor

buitenmis br.IgnatiusWat een drie maanden hebben we achter de rug …!

Langzaamaan begint het leven weer wat normaler te worden. De grootste vreugde voor ons als christenen is zeker dat we weer bij elkaar mogen komen om samen de H. Eucharistie te vieren, ook al is het in kleine kring. Wat hebben we dat gemist! Ik zeg bewust “we”, ook al heb ik als priester dagelijks de H. Mis mogen vieren en de H. Communie mogen ontvangen. Maar ik kan u vertellen dat het heel vreemd voelt als je de enige bent die communiceert. Het voelt ‘half’, ‘incompleet’, niet ‘volledig’, niet ‘af’.

We hebben het wezenlijke, noodzakelijke in deze tijd wel vastgehouden: we hebben de H. Mis via de computer of de kerkradio gevierd, we hebben naar Gods woord en naar de preken geluisterd, vooral hebben we de geestelijke communie herontdekt die ons de genade, d.w.z. de aanwezigheid van de Heilige Geest schenkt. En toch is het dan niet “af”, niet “vol”. Ergens in het Nieuwe Testament heeft Paulus het over de kerk “als volheid” van Christus. Christus is pas “vol” als de kerk er is, dus wij, de gelovigen, de gemeenschap – zijn lichaam.

De grote Franse theoloog uit de 20e eeuw, Yves Congar, schrijft over de tijd voor het concilie als een tijd waarin de kerk nogal geïdentificeerd werd met de priester: kerk = priester (bisschoppen, paus). En inderdaad, de kerk is er dan wel – maar ze is dan niet “vol”. Congar verwijst naar de kerkvaders die zeiden: “De gelovigen zijn de volheid van de bisschop”. Een priester is pas volledig priester samen met de gelovigen. Dat heb ik in deze maanden heel bewust ervaren: priester zijn zonder gelovigen heeft geen zin. Ik hoop daarom dat we in juli de Eerste Heilige Communie van 16 kinderen mogen vieren.

We zijn in deze tijd wel bezig gebleven: de jongeren met een prachtig initiatief rond de Goede Week, de inzegening van de H. Corona afbeelding, en meerdere weken noveengebed om deze epidemie te stoppen, Lectio divina en cursussen online, digitale nieuwsbrieven, etc. Katholiekleven.nl heeft een klein video over deze tijd in onze parochie gemaakt. Er is nu zelfs het eerste van drie video’s over onze “parochievisie 2030” (kijk op de website voor de links naar alle video’s).

Deze ‘Sitio’ heeft als thema “Vreugde van het christen zijn”. Het leek ons belangrijk om in onze tijd niet te vergeten om ons te herinneren aan onze “roeping tot vreugde”. Een mooi teken dat ons herinnert is de dankbaarheidsboom die achterin de kerk staat: Ook in deze tijd zijn er reden om dankbaar te zijn – en dus om in de vreugde te zijn: mooi om te lezen waarvoor mensen allemaal dankbaar voor zijn! We mogen ons inderdaad blijven verheugen want we weten dat God goed is, dat Hij ons niet in de steek laat, want Hij is liefde.

Br. Ignatius Maria, pastoor

U bevindt zich hier: Home H. Gerardus Majella parochie Woord van de pastoor
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM