Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Welkom bij de Gerardus Majella parochie

De Heilige Gerardus Majella parochie is een geloofsgemeenschap die, naar het voorbeeld van haar patroonheilige, geraakt is door de reddende liefde van Jezus Christus. Ze beleeft dit via de sacramenten van de Kerk, met name de Eucharistie en de biecht, en door persoonlijk gebed.
Onze parochianen zetten zich in om de vriendschap met Christus te verdiepen door hun geloof beter te leren kennen en te delen met elkaar. Ze willen missionaire leerlingen zijn. Lees meer...

De broeders van Sint Jan en de hele parochiegemeenschap heten u van harte welkom!

Zaterdag 19 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Franken.
Voor de zielenrust van Adrianus kardinaal Simonis, Nan de Soeten, Bep de Kroon, Mieke van den Hoeven, Arnolda Maria Sprang-van der Wurff, Annerie van Aken, Jim en Sita Pereira en Ton van Rooijen.
Zondag 20 september 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Verhaar.
Voor de zielenrust van Adrianus kardinaal Simonis, Nan de Soeten, Gerard en Riet van Gils, Bep de Kroon, Mieke v den Hoeven, Arnolda Maria Sprang-van der Wurff, Ineke Eijndhoven-van Putten en Petra Kraan.
12.00 uur Voor een zieke vriendin.
Voor de zielenrust van Adrianus kardinaal Simonis, Nan de Soeten, Arnolda Maria Sprang-van der Wurff, Bep de Kroon en Mieke van den Hoeven.
Maandag 21 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Piet van Ede en de heer Cobussen.
Dinsdag 22 september 19.00 uur Uit dankbaarheid.
Woensdag 23 september 19.00 uur Voor de zielenrust van broeder Jaques-André.
Donderdag 24 september 19.00 uur Voor de zielenrust van broeder Patrick de la Trinité.
Vrijdag 25 september 19.00 uur Voor de zielenrust van Gisèle en Pieter Hoogenboezem.
Zaterdag 26 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Franken.
Voor de zielenrust van Adrianus kardinaal Simonis, Nol Sprang-van der Wurff.
Zondag 27 september 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de 87ste verjaardag van Sjaak Eijndhoven.
Voor de zielenrust van Adrianus kardinaal Simonis, Gerard en Riet van Gils, Nol Sprang-van der Wurff.
12.00 uur Voor een zieke vriendin.
Voor de zielenrust van Adrianus kardinaal Simonis, Nol Sprang-van der Wurff en Petra Kraan.
- U moet zich nog steeds blijven inschrijven voor alle H. Missen. Heel graag uiterlijk op zaterdagmiddag, want daarna moeten de lijsten geprint worden. Klik hier om u in te schrijven. Als u geen internet heeft via het secretariaat tot en met vrijdagmiddag. Bedankt voor de medewerking!!
- Achter in de kerk vindt u wijwater om de door u eerder meegenomen fles weer te vullen.
- Op dinsdag 22 september zal de Alpha-cursus weer starten. Dit jaar zal dat digitaal zijn. Meer info op de website en in de nieuwsbrief.
- Vrijdag 25 september is er weer Thomasclub.
- Op zondag 27 zal weer het jaarlijkse familiefeest van st. Jan gevierd worden. Er zal onder meer een lezing zijn van Mgr. Liesen en er zijn weer de gebruikelijke broodjes hamburger of worstjes en de kinderactiviteiten. Vanwege de door de corona beperkte plaats in de kerk en in en om het leerhuis kunt u dit jaar alleen deelnemen als u ingeschreven bent. Het is heel spijtig, maar vol is echt vol! Alles is aangepast op de 1,5 meter maatregelen. De mogelijkheid voor inschrijving staat op dezelfde website als het inschrijven voor de H. Mis.
- In de maand oktober zal er weer op zondag vóór de H. Mis het rozenhoedje worden gebeden. Dat zal beginnen om 09.25 uur. Ook zal er dan iedere zondag om 17.00 uur weer Maria-lof zijn.
- Er is geen collecte. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de parochie, deponeren in de offerkist achter in de kerk, de QR code gebruiken (klik hier) of gebruik maken van de pin-paal achter in de kerk. Dank u wel.
- Deze mededelingen hangen ook achter in het kerkportaal. Daar kunt u ze op uw gemak nog eens nalezen!
vrijdag 31 juli 2020 16:55

Zo lang de 1,5 mtr. afstand geldt, moet u zich wel blijven inschrijven voor deelname aan de H. Mis op zaterdagavond en zondagmorgen (klik hier), of, als u zelf geen internet heeft; via het secretariaat.

U wordt verzocht om u in de Gerardus Majella kerk te houden aan het protocol ter bescherming tegen het Coronavirus: klik hier voor het protocol.

Heel graag proberen om uiterlijk op zaterdagmiddag in te schrijven, want dan moeten de lijsten geprint worden. Bedankt voor de medewerking!!

woensdag 24 juni 2020 00:00

Beste gelovige, hier vindt u het protocol waar we ons in de Gerardus Majellakerk aan houden.

U dient het wel te kennen en in ieder geval een keer doorgelezen te hebben.

U kunt ook een geprinte versie in de kerk vinden die u kunt meenemen.

Wij wensen u een gezegende viering toe.

zaterdag 11 april 2020 17:29

Het coronavirus is in Afrika aangekomen en steeds meer landen melden besmettingen en doden. Het aantal is (nog) klein. Daarbij moet worden bedacht dat er in Afrika ongeveer 1 miljoen artsen en verplegend personeel te weinig zijn volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De Afrikaanse landen hebben ook veel te weinig medische apparatuur. Dus worden de meeste Afrikanen niet getest. En er zijn ook te weinig bedden. Zo heeft Zimbabwe maar 5 IC-bedden voor het hele land en Kenia heeft er 150 (voor een land van 50 miljoen mensen). Wat wel weer een voordeel is: veel Afrikaanse landen zijn gewend aan epidemieën en bijzondere ziektes en ze weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Denk aan de ebola-epidemie in Congo maar ook in West-Afrika (Guinee, Sierra Leone en Liberia). En ook andere ziektes die bij ons in Europa onbekend zijn zoals de cholera en de  pokken komen in Afrika nog voor. Niettemin: als wij niet helpen, staat dat continent een grote ramp te wachten. 

Bij de Broeders van St. Jan in Togo

Het coronavirus heeft in Togo officieel (nog maar) 65 mensen besmet en 3 gedood op een bevolking van zo’n 7 miljoen.

pasenColumn van diaken Jouke Schat

Wie had ooit kunnen denken dat onze samenleving tot stilstand gebracht zou kunnen worden door een zo minuscuul iets als een virus? We zijn zo machtig en we kunnen zoveel. De voortuitgang leek niet te stoppen. En toch, dat kleine virus heeft ervoor gezorgd dat de hele wereld zich terugtrekt in de schuilkelders. De globalisering is eventjes gestopt met alle voordelen (maar ook nadelen) van dien. Wat er in andere landen gebeurt is minder belangrijk, onze buren en ons dorp of stad zijn ons referentiekader en niet Washington of Moskou. “Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm dat wil”. Die oproep uit 1903 is waarheid geworden, zij het niet door mensenhand maar door dat kleine virus. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Onze situatie doet denken aan die van het joodse volk ten tijde van de profeten.

maandag 30 maart 2020 17:15

JoukeDe vastentijd heeft dit jaar een heel bijzondere dimensie gekregen. Wij katholieken – maar in toenemende mate ook protestanten -  bereiden ons 40 dagen lang voor op het offer van Jezus aan het kruis en op zijn verrijzenis met Pasen. De vastentijd is voor ons een geschenk. Lang niet iedere katholiek ziet het zo maar het is wel het geval. Aan de hand van de mooiste teksten uit de Bijbel en andere meditatieve gedachten en oefeningen gaan we na hoe het met ons geloof staat en of we dat geloof wel voldoende uitdragen in woord en daad. Als een nuttig hulpmiddel vasten wij zelf ook een beetje: minder (lekker) eten en drinken, minder pleziertjes en wat we daardoor uitsparen geven we aan degenen die het in deze wereld moeilijk hebben. Daar worden wij zelf betere mensen van. En de wereld om ons heen ook. Dat is het geschenk dat de vastentijd ons geeft.

Die vastentijd is de laatste jaren steeds meer buiten de publiciteit geraakt. Aan de ramadan wijden de media elk jaar steevast veel aandacht maar het katholieke vasten is bij de gemiddelde Nederlander niet of nauwelijks bekend. Goed beschouwd is dat precies wat Jezus ons voorhoudt in Mattheus 6: Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Toch is het jammer dat de vastentijd zo onbekend is geworden want die kan de wereld zoveel goeds brengen: meer respect voor onze medemens bijvoorbeeld en dus minder egoïsme, en meer zorg voor onze aarde. De apostel Paulus zegt het zo: De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en matigheid.  Dat kunnen we allemaal krijgen als we vasten en ons tot God keren in plaats van tot de Mammon. Maar een groot deel van de wereld laat deze kans elk jaar weer lopen.

En nu is er ineens de coronavirus-crisis. De hele wereld wordt gedwongen om te matigen. Iedereen wordt op zichzelf teruggeworpen en vraagt zich af: hoe kan dit en wat moeten we doen om uit deze ellende te komen. Het lijkt wel één grote vastentijd. Sommigen zien er een straf van God in. Dat lijkt mij zeker niet het geval. God wil alleen het goede voor ons maar wijzelf doen niet wat nodig is om deze aarde tot een soort voorportaal van het paradijs te maken. Maar deze crisis dwingt de wereld wel om na te denken over of we niet verkeerd bezig zijn. Zachtjes op de achtergrond hoort de rechtgeaarde christen de profeet Jeremia roepen Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum, Jeruzalem, bekeert U tot de Heer uw God. De vraag is: maken wij van deze crisis een kans, een kans op een nieuwe start: met God en de medemens. God is er klaar voor, hij heeft alles gedaan wat hij kon om ons op de goede weg te helpen. Hij heeft zelfs zijn zoon voor onze zonden laten kruisigen. Zijn wij mensen bereid om ons tot hem te keren? Dan zal het geschenk van de vastentijd onze wereld blijvend ten goede veranderen. Bidden we dat het zo moge gaan.

Pagina 1 van 4
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM