Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag   9.00 uur & 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag   9.00 uur & 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Kerkbalans

kerkbalans.nl 2018

EXPLOITATIEBEGROTING BOEKJAAR 2018

 

  BEGROTING BEGROTING RESULTAAT
  2018 2017 2016
LASTEN €. €. €.
 
Kosten onroerend goed 56.465 57.215 50.786
Persoonskosten in loondienst 20.526 13.701 13.440
Persoonskosten niet in loondienst 61.903 61.482 65.751
Kosten eredienst 23.400 15.400 28.991
Kosten pastoraat 6.125 6.100 5.825
Verplichte en vrijwille bijdragen 56.244 36.000 55.120
Beheerskosten 14.525 13.300 16.127
Incidentele lasten - - -
Totaal lasten 239.187 203.198 236.040
 
Onze uitgaven kunnen in 4 grote brokken worden uitgesplitst.
 
1.
De kosten voor het onderhoud en de energie van de kerk. (25%) Hoewel wij enorm veel zelf doen met behulp van vrijwilligers, zijn er ook zaken die wij niet zelf kunnen. Dit kost alleen al een kleine € 60.000,- oftewel ruim € 1.150,- per week.
 
2.
De bijdrage aan de broeders en dirigenten en organisten (33%), zeg maar het salaris. Er zijn momenteel 6 broeders die zich inzetten voor de parochie. Wij betalen ze echter lang niet allemaal. Omgerekend betalen wij in totaal ongeveer 2 modale salarissen.
 
3.
De kosten die nodig zijn voor de eredienst en voor ons pastorale werk. (18%)
 
4.
De bijdragen aan het bisdom en andere goede doelen aan wie wij iets schenken, zoals het kindertehuis in de Oekraïne. (24%)

In 2017 is er gemiddeld iets minder dan 290 euro gegeven. Dit kan een mooi richtbedrag zijn. U kunt ook uitgaan van 1% van uw bruto inkomen. Dat lijkt niet overdreven voor het belang dat wij mogen hechten aan het hebben van een parochie. Hierbij geldt uiteraard de gelijkenis uit de Bijbel van de arme weduwe:

het gaat niet om de hoogte van het bedrag, maar om de intentie waarmee het wordt gegeven.


kerkbalans.nl 2018Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie, gelden voor de belastingdienst als gift die aftrekbaar is van de belastingen. (ga naar schenkingen) maar u mag de penningmeester hier ook altijd over aanschieten in de kerk of via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Waarom zijn de belastingen en schenkingen belangrijk voor u?

Wist u dat als u bijvoorbeeld 40% belasting betaalt en u schenkt ons € 500,- (en u voldoet aan de voorwaarden zoals hiervoor beschreven) krijgt u € 200,- terug van de belastingen. Dus eigenlijk "kost" het u maar € 300,-. Wanneer u dit weet kunt u natuurlijk leuke dingen doen voor dat geld dat u terug krijgt, of de parochie nog iets extra's schenken.

Voor het schenken geldt ook de uitspraak van Moeder Teresa van Calcutta:

"Het gaat er niet om hoeveel je doet, maar met hoeveel liefde je het doet. Voor God is dan niets te gering"

BANKREKENING:
NL27 INGB 0000 2659 93
t.n.v. Gerardus Majella Parochie
onder vermelding van Kerkbalans

U bevindt zich hier: Home Organisatie Financiën Kerkbalans
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM