Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag   9.00 uur & 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag   9.00 uur & 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Kerkbalans

kerkbalans.nl 2018

Gerardus Majella Parochie rekent voor 2019 op uw steun

Voor bijna iedereen is de kerk op één of andere manier van waarde. Wij krijgen als parochie geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van u om te kunnen bestaan. Zo blijven wij van waarde voor de samenleving.

Mede door de ontvangen bijdragen voor de kerkbalans hebben wij afgelopen jaar weer kunnen zorgen voor een dagelijkse Heilige Mis. Tegenwoordig is dit voor veel parochies niet meer haalbaar. Daarnaast hebben wij prachtige koren en een goed onderhouden kerk waar wij zelfs weer in gaan investeren.

verbouwing

De kerk is voor veel mensen van waarde. Voor een aantal betekent dit alleen de Heilige mis voor anderen betekent het ook een plaats van ontmoeting, verdieping, rust of gebed. Wij willen als parochie voor ieder van u gastvrij zijn. God biedt zijn liefde en genade gratis aan, aan ieder van u!

Het is echter ook belangrijk om een plaats te hebben om dit met elkaar te ervaren, te vieren en te leren. Die plaats, het leerhuis, de pastorie en de kerk zijn niet gratis. Daarvoor doen wij een beroep op u.

Onze uitgaven zijn als volgt uitgesplitst.

BEGROTING BEGROTING RESULTAAT
2019 2018 2017
LASTEN €. €. €.
Kosten onroerend goed 55.060 56.465 42.139
Salarissen 89.105 82.428 83.215
Kosten eredienst 21.350 23.400 22.860
Kosten pastoraat 6.600 6.125 4.009
Verplichte en vrijwillige bijdragen 48.769 56.244 41.979
Beheerskosten 14.375 14.525 14.343
Totaal lasten 235.259 239.187 208.545

In 2018 is er gemiddeld iets meer dan 385 euro gegeven. Dit kan een mooi richtbedrag zijn. U kunt ook uitgaan van 1% van uw bruto inkomen. Hierbij geldt uiteraard de gelijkenis uit de Bijbel van de arme weduwe: het gaat niet om de hoogte van het bedrag maar om de intentie waarmee het wordt gegeven.

kerkbalans.nl 2018Uw bijdrage aan de kerkbalans geldt voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen.
Voor een toelichting op de mogelijkheden, klik hier.

 

Namens alle parochianen dank ik u bij voorbaat voor uw steun.

doopvont Gerardus Majella kerk Bankrekening:

NL27 INGB 0000 2659 93, tnv
Gerardus Majella Parochie, onder
vermelding van Kerkbalans.

U bevindt zich hier: Home Organisatie Financiën Kerkbalans
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM