Vieren
Looft de Heer met tambourijn en citerspel
Leren
... om op zoek te gaan naar de waarheid!
Dienen
Je inzetten voor anderen
Ontmoeten
Echte vrienden maken om samen op weg te gaan
Weekschema Eucharistievieringen
Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 12.00 uur H. Mis
Maandag 19.00 uur
Dinsdag 19.00 uur
Woensdag   9.00 uur & 19.00 uur
Donderdag 19.00 uur
Vrijdag   9.00 uur & 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur (Vooravond)

Kerkbalans

kerkbalans.nl 2017

Januari 2017

Beste medeparochianen,

Wij leven in een tijd die veel vragen oproept. De kerk kan een plek van betekenis zijn, voor uzelf, voor anderen. Hoe onze parochie dat doet is best een spannende vraag.

De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerstmis en Pasen of bij een doop of huwelijk. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden, te bidden en te gedenken. Er zijn in deze tijd enorm veel vragen die wij ons kunnen stellen en waar wij met God en met elkaar een antwoord op zoeken. Ons geloof biedt antwoorden.

U staat ingeschreven bij onze Gerardus Majella Parochie en via uw lidmaatschap bent u met ons verbonden. Omdat de kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden, van u dus. Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom. Ook deze helpen mee.

Als u in voorgaande jaren heeft gegeven weet u dat uw bijdrage zeer gewaardeerd wordt. Als u voorgaande jaren nog niet heeft gegeven dan is dit een goed jaar om daar mee te beginnen.

Een richtlijn voor uw bijdrage kan zijn 1% van uw bruto inkomen, maar wellicht kunt u nog iets meer schenken. Uw parochie kan dat goed gebruiken.

Deze brief is bedoeld om u duidelijkheid te geven waaraan we het geld dat we van u ontvangen uitgeven.

Op de achterkant van deze brief vindt u de werkelijke cijfers van 2015 en de begroting van 2017. Het realiseren hiervan is echter alleen mogelijk als u ons helpt!

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belastingen. Ook is het op het oog van de aftrekbaarheid aantrekkelijk om door middel van een kleine overeenkomst te beloven dat u een bepaald bedrag gedurende 5 jaar aan de parochie schenkt. Op de website vindt u hier meer informatie over, maar u kunt daar ook altijd de penningmeester om vragen.

Wij rekenen dit jaar op u, zodat wij een vitale parochie kunnen blijven!

Bij voorbaat onze dank.

Bert Buirma,
Penningmeester
H. Gerardus Majella Parochie
EXPLOITATIEBEGROTING BOEKJAAR 2017
BEGROTING RESULTAAT
2017 2015
LASTEN €. €.
Kosten gebouwen 57.215 64.148
Persooneelskosten 75.183 72.286
Kosten eredienst 15.400 13.544
Kosten pastoraal 6.100 5.967
Verplichte en vrijwille bijdragen 36.000 42.818
Beheerskosten 10.000 13.580
Totaal lasten 199.898 212.343

Boven op deze begroting, die betrekking heeft op de exploitatie, zijn er, mits er voldoende middelen komen, twee projecten gepland:

  1. Uitbreiding van een ruimte onder de kerk om een goede plaats te creëren voor onze vrijwilligers en secretariaat. Hiervoor is ongeveer € 60.000,- nodig vanuit de parochie, de rest van het geld wordt door de Broeders bijeengebracht. Hiermee kan de pastorie echt een klosster worden voor de broeders. Dat is natuurlijk buitengewoon in een tijd dat er vooral kloosters worden gesloten.
  2. Fase 3 van de glas in lood ramen (hiervoor is ongeveer € 30.000,- nodig). U kunt wekelijks zien hoe groot het verschil is tussen de ramen die wel en die nog niet zijn gerestaureerd.

De totale opbrengst van de kerkbalans is de laatste twee jaren iets gestegen. Bovendien is het aantal deelnemers gestegen. Dat is mooi om te zien. Helpt u mee dit tij blijvend te keren? Wij hebben uw steun hard nodig.

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Aantal deelnemers kerkbijdrage 270 228 209 216 268 236
Bijdrage € 64.718 € 64.147 € 58.109 € 59.325 € 65.897 € 60.138
Gemiddelde bijdrage € 240 € 281 € 278 € 275 € 246 € 255
U bevindt zich hier: Home Organisatie Financiën Kerkbalans
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login GM