JohannesAcademie

Op zoek naar Levenswijsheid

Geestelijke lezingen

ThinkerGeestelijke lezingenPater Philippe benadrukte vaak dat kennis zonder liefde te beperkt blijft. Het lezen van het Woord van God vanuit het perspectief zoals het bedoeld is, namelijk dat van de liefde van de Vader voor ons, geeft ons de mogelijkheid om de meest diepgaande en meest persoonlijke betekenis te ontdekken. Dit is dan ook het doel van de geestelijke lezingen: de persoon van Christus leren kennen.Zevenmaal “Ik ben”

Zevenmaal “Ik ben”

Beginnend op 13 april 2021 19:30
Activiteit downloaden

Locatie: Johanneszaal Oude Molstraat 37 , 2513 BA , Den Haag , NL

De lezing gaat door en zal live uitgezonden worden op de YouTube kaanaal van de broeders.
________________________________

In zijn Evangelie benadrukt Johannes de goddelijkheid van Jezus: in zijn proloog introduceert hij de hoofdrolspeler, Jezus, als het
levende, eeuwige vleesgeworden Woord van God (Johannes 1,1.14.17).
Daar komt in het Evangelie volgens Johannes nog iets bijzonders bij: zeven maal zegt Jezus na de woorden ‘Ik ben’ wat of wie Hij is.
Bijvoorbeeld “Ik ben het licht van de wereld” (Joh. 8,12) en “Ik ben de goede herder” (Joh. 10,11). In het Oude Testament is alleen de HEER het licht en is
Hij de herder voor zijn volk (Jes. 60,1.19; Ez. 34,12-22). Hoe zit het in het Nieuwe Testament?Bij Mattheus en Lucas, geeft Jezus een indirecte beschrijving van zichzelf in de zaligsprekingen, omdat Jezus degene is die bij uitstek de zaligsprekingen beleeft.

In deze reeks lezingen zullen we mediteren over wie Jezus is en zien hoe we, met Hem, de zaligsprekingen kunnen beleven, dankzij de genade, waardoor “niet ik leef, maar Jezus leeft in mij” (Gal. 2,20)...

Spreker: broeder Marie-Thomas

Datas:

20 october (GEANULEERD)

3 november

1 december

12 januari

23 februari

13 april

18 mei

2021-04-13 19:30:00
2021-04-13 20:30:00
U bevindt zich hier: Home JohannesAcademie Agenda Lezingen Zevenmaal “Ik ben”
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.