Afstand en nabijheid op Sint Jan kampen

gedragscode2Sinds het eerste bergkamp in 1993 organiseren de broeders kampen voor jongeren, tieners en kinderen. In de afgelopen tijd is grote maatschap­pelijke ophef ontstaan over misbruik dat zich in het verleden binnen diverse organisaties en verbanden heeft voorgedaan. De ernst van dit vergrijp is voor de broeders aanleiding geweest om samen met de Johannes Stichting, inmiddels eindverantwoordelij­ke voor de kampen, concrete richtlijnen op te stellen voor het gedrag van diegenen die tijdens de kampen leiding geven. Ook werd een klachtenprocedure opgesteld. Leiding wordt met zorg gekozen en leiding beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Met deze richtlijnen – de Bepalingen betreffende de om­gang met nabijheid en afstand voor alle medewerkers van Sint Jan LVW die op de website zijn gepubliceerd – wordt uiteraard in de eerste plaats beoogd alle vormen van bedoeld misbruik in de kiem te smoren. Daarmee wordt ook beoogd recht te doen aan de bevoorrechte plaats die jongeren, tieners en kinderen innemen in het rijk van God en aan hun waardigheid. Zo hopen wij te voldoen aan de volgende opdracht van Jezus: ‘Doet als een goed huisvader’ (Mt. 13, 53).

Als Sint Jan LVW weten wij welk een bijzondere plaats kinderen en jongeren in het rijk van God hebben en willen wij ten dienste staan van hun waardigheid en aan hun bevoorrechte plaats in Gods rijk. Als een goede huisvader willen we hen laten zien wie Christus is, hen op de weg naar Christus begeleiden en onze schat aan ervaringen met hen delen. Wij maken geen misbruik van de openheid van kinderen en jongeren. We willen dat zij zich aan Christus binden, niet aan onszelf. We vermij­den alles wat hen kan misvormen of hun vrijheid in de weg staat. We gaan zorgzaam om met hun geestelijke, religieuze, psy­chische, emotionele en lichamelijke onschuld. We bewaren hun openheid en reinheid als kostbare schatten in breekbare vaten...

Zie verder: www.stjan.org/nabijheid-afstand


Gepubliceerd: 2012-06-24 12:50:48

Steun ons!

Uw steun!

Wilt u ook onze 
kampen sponsoren?

Online doneren

Login LVW

Broederblog

 • "On Bullshit" by Harry G. Frankfurt
  It´s been a long time since the last blog here. Ten months infact. Yet the need for clear thinking remains and grows! So, in the…
 • No faith without philosophy
  Some key quotes for concerning formation within the Church. Christian faith and theology require a philosophy capable, independently of faith, of reaching the existence of…
 • Grace: transformation, not elimination
  "...Faith and grace, however, do not supress our conditioning. Consequently, grace does not eliminate our heredity, our instincts, or our psychological make-up. Normally grace should …
 • The Heart Must Break
  "I am leaving this world where either the heart must break or turn as hard as iron" Sebastian-Roch Nicholas Chamfort"I cannot swear to everything I…
 • Cannabis Unmasked
  Le Cannabis Démasqué, Brother Ambroise, csj."This is cannabis stripped of the cheap exterior afforded it by the opposing yet equally noxious a priori of virtuous…

Nieuws Utrecht

 • Vastenproject 2023
  We hebben dit jaar gekozen om de Zusters in het plaatsje Leme in Brazilië te helpen met hun belangrijke project “Alto da Gloria”. Dit is…
 • Zondag 5 februari - 5e Zondag door het jaar
  De H. Mis wordt om 10 uur uitgezonden op kerkomroep en tevens ook live gestreamd op Youtube. U bent van harte uitgenodigd deze te volgen.…
 • Bedankt uit Tanzania voor Adventsactie 2022
  De inwoners van het eiland Maisomé in Tanzania bedanken ons hartelijk voor onze steun voor de afbouw van hun Kanoni kerk. De bouwwerkzaamheden aan de…
 • Lourdes informatiemiddag - zondag 29 januari
  Zondag 29 januari zal om 14.00 uur een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor de Bisdomreis naar Lourdes. Priester Koos Smits en Marjolein Kamer zullen deze bijeenkomst verzorgen.…
 • Podcast Cursus Katholiek
  Onze Gerardus Majellaparochie is gestart met een Podcast van de Cursus Katholiek en bespreekt elke twee weken een basisconcept van de katholieke leer. Inmiddels is…